Praktisk information

Som utbytesstudent behöver du tänka på vissa praktiska detaljer. Vilka stipendier kan du söka, vad täcker din försäkring och hur tillgodoräknar du kurser lästa i utlandet. Har hittar du viktig information inför din resa.

studenter med dator

Finansiering

Erasmus+

Deltar du i ett Erasmus+ utbyte slipper du bland annat betala terminsavgift vid mottagande universitet. Du kan dock behöva betala avgifter till exempelvis studentorganisationer. Vid utbyte på partneruniversitet efter nominering av Farmaceutiska fakulteten till Erasmus+ ingår ett Erasmusstipendium.

Erasmus+ online


ULLA-konsortiet

Du som läser på avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten och blir nominerad till utbytesstudier vid ett universitet inom ULLA-konsortiet kan dessutom söka ett masterstipendium

Läs mer om ULLA


CSN

Du kan ansöka om studiemedel hos CSN för studier utomlands på eftergymnasial nivå. Belopp för bidrag och studielån är samma oavsett om du studerar i Sverige eller utomlands. Vid studier utomlands kan du ta ett extra lån för ökade levnadskostnader.

CSN online

Försäkring

Vid studier eller praktik i utlandet tecknar Uppsala universitet ansvars- och sakförsäkringen Student-UT via Kommarkollegiet. Student-UT omfattar även en sjukförsäkring för studier i länderna utanför EU/EES.

Vid studier inom EU/EES eller Schweiz har du rätt till nödvändig sjuk- och tandvård om du har ett EU-kort. Du beställer ditt EU-kort från Försäkringskassan. Notera att vissa delar av det EU-kortet inte täcker är inkluderat i Student-UT.

Senast uppdaterad: 2022-12-21