​Fördjupningsprojekt utomlands

Många studenter väljer att göra sitt fördjupningsprojekt (självständigt arbete/examensarbete) via en forskargrupp eller egna kontakter. Farmaceutiska fakultetens institutioner och forskargrupper har ett stort internationellt kontaktnät. Kontakta den grupp vars forskning du tycker är intressant.

söker forskargrupp samt handledare vid utländskt universitet

Du som på egen hand söker forskargrupp samt handledare vid utländskt universitet måste kontrollera att projektets innehåll och upplägg passar inom ramen för Farmaceutiska fakultetens projektkurser, alternativt även hitta en handledare för ditt projekt inom Farmaceutiska fakulteten.

Forskning vid Farmaceutiska fakulteten

Projekt inom Erasmus+

Du kan i vissa fall utföra projekt inom ramen för fakultetens partneravtal inom Erasmus+. Då söker du som student via fakultetens ansökningsomgångar i januari/februari respektive augusti/september i MoveOn för att eventuellt nomineras av fakulteten som utbytesstudent vid partneruniversitet.

Erasmus+

MoveOn

Senast uppdaterad: 2022-12-21