Utlandsvistelse för studenter

Varje år läser drygt 25 000 studenter från Sverige vid universitet och högskolor utomlands. Det ger dig möjlighet att lära känna en främmande kultur, förbättra dina kunskaper och skaffa nya vänner och kontakter i andra länder. Farmaceutiska fakulteten har ett stort internationellt nätverk och våra studievägledare hjälper dig att hitta alternativet som passar just dig.

Studenter på utlandsvistelse

Välj alternativet som passar dig

Fristående kurs eller Erasmuspraktik? Som studerande vid Uppsala universitet och Farmaceutiska fakulteten väljer du mellan flera alternativ för dina utlandsstudier. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om dina möjligheter.

Global farmaci (7,5 hp)

Vår fristående kurs Global farmaci ges på vårterminen och innehåller en frivillig studieresa till ett land där globala variationer i traditionell medicin som relaterar till västerländsk medicin kan analyseras, till exempel Sri Lanka, Taiwan eller Egypten.

Global farmaci (7,5 hp)


​Fördjupningsprojekt utomlands

Gör ditt examensarbete utomlands, antingen via Farmaceutiska fakultetens forskargruppers internationella nätverk eller kontakta själv en miljö som du tycker verkar intressant.

​Gör projekt utomlands


Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa. Inom Erasmusprogrammet kan du även söka stipendium för att göra praktik i Europa.

Utforska Erasmus+


Apotekarprogrammets termin 10

Under termin 10 har du möjlighet att göra upp till två veckor VFU på öppenvårdsapotek utomlands. För mer information kontakta apoteksfarmaci@farmaci.uu.se.

Apotekarprogrammet 2023/24


Utbytesstudier via Internationella kansliet

Som student vid Uppsala Universitet kan du söka utbyte och upp till 6 månader efter avslutad utbildning.  Du kan söka kurser även utanför det farmaceutiska området.

Internationella möjligheter

Farmaceutiska fakultetens partneravtal

Studentutbyten är en central del i Farmacutiska fakultetens internationella samverkan. Idag har vi partneravtal med åtta europeiska universitet: 

  • Katholieke Universiteit Leuven (BE)
  • Ludwig-Maximilian Universität München (DE)
  • Università degli Studi di Roma Tor Vergata (IT)
  • Universitat de Barcelona (ES)
  • Université Paris-Sud XI2 (FR)
  • Universiteit Leiden (NL)
  • Vrije Universiteit Amsterdam (NL)
  • Åbo Akademi University (FI)

Läs mer om våra partneravtal

Student med bok

Praktisk information

Som utbytesstudent behöver du tänka på vissa praktiska detaljer. Vilka stipendier kan du söka, vad täcker din försäkring och hur tillgodoräknar du kurser lästa i utlandet. Här hittar du viktig information inför ditt utbyte.

På grund av osäkerhet i samband med bl a covid-19 uppmanar vi dig att söka kurser vid Uppsala universitet parallellt med ditt utbyte. Sök på antagning.se innan 15 april så hanterar vi dina kursval parallellt med din planerade utlandsstudie. Det ger dig möjlighet att planera framåt oavsett internationella händelser.

Checklista inför utbyte

ReadySetGo!

Kursen ReadySetGo! förbereder dig för din resa, ger dig information om det du behöver vara medveten om och råd hur du ska agera i olika situationer.

Kursen innehåller sex moduler som följs av frågesportsfrågor. Du måste svara rätt på varje frågesport innan du går vidare till nästa steg. Den avslutande modulen, Clinical placements, är endast obligatorisk för studenter som deltar i klinisk praktik, men alla studenter kan ta del av innehållet.

Ta mig till ReadySetGo!

Studenter vid farmaceutiska fakulteten
Senast uppdaterad: 2022-12-21