Utlandsvistelse för lärare

Via Erasmusprogrammet kan du som undervisar vid Uppsala universitet ansöka om medel för att undervisa eller fortbilda dig i ett flertal länder. Till målen med lärarutbytet hör att du som lärare får möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling, samtidigt som du stärker kontakterna med våra partneruniversitet och sprider kunskap som mottagande lärosäte saknar.

Lärare undervisar

Lärarutbyte

Lärarutbyte innebär att du undervisar vid ett europeiskt lärosäte under minst två dagar (åtta timmar sammanlagt) och högst två månader/60 dagar. För längre perioder gäller minst åtta undervisningstimmar per vecka och 1,6 per dag för varje vardag som följer. Till undervisning räknas all typ av undervisning av studenter där du som lärare är fysiskt närvarande på värdlärosätet.

Du kan kombinera ditt lärarutbyte med personalfortbildning om utlandsvistelsen syftar till att stärka undervisningens kvalitét.

Personalfortbildning

Personalfortbildning kan omfatta "jobbskuggning" av en kollega vid ett partneruniversitet, eller att delta i en kurs med koppling till dina dagliga arbetsuppgifter. Fortbildningen ska pågå heltid i minst två hela dagar (exklusive resa t/r) och högst 2 månader/60 dagar.

Inom personalfortbildning är det vanligt med Staff Training Weeks då Europeiska universitet anordnar ett gemensamt program för flera besökare åt gången.

Som lärare vid Uppsala universitet kan du åka på både personalfortbildning och obegränsat antal lärarutbyten under ett och samma läsår – förutsatt att medel finns kvar. Det går bra att flera lärare åker till ett och samma lärosäte under samma period.

Försäkring

Då ditt lärarutbyte sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Även Uppsala universitets övriga försäkringar kan gälla.

Lärarutbyte inom EU/Europa

Ta emot internationella medarbetare

Ska ni ta emot medarbetare från utlandet? Då ger teamet International Faculty and Staff Services vid HR-avdelningen stöd för välkomnande av internationella medarbetare och stipendiater. Teamet har även skapat en checklista över vad som är bra att ta hänsyn till.

Ta emot inkommande personal

SE ÄVEN

Senast uppdaterad: 2022-12-21