Internationalisering på hemmaplan

Uppsala universitetet arbetar aktivt för att öka möjligheter till internationalisering för de grupper som inte kan eller vill delta i ett fysiskt utbyte. Det handlar om att skapa förutsättningar att möta världen på hemmaplan i syfte att stärka kvalitén och relevansen för utbildningen vid Uppsala universitet.

Studenter på BMC 2

Personalfortbildning online (inom EU)

Personal vid Uppsala universitet kan ansöka om medel via rektors klimatfond för att delta i personalfortbildning online. Kravet är att den arrangerande organisationen finns i något av Erasmus programländer och att den kurs eller workshop du önskar delta i är av internationell karaktär.

Personalfortbildning online

Kurser i engelska för anställda

The Unit for Professional English (UPE) vid engelska institutionen är en resurs för universitets anställda. Enheten hjälper anställda som vill utveckla sina språkfärdigheter i engelska och erbjuder kurser och workshops för olika anställningskategorier.

Aktuella kurser vid UPE

International Faculty and Staff Services

International Faculty and Staff Services (IFSS) erbjuder kompletterande och djupgående stöd och information till internationella forskare, föreläsare, doktorander och administrativ personal. De organiserar även introduktionsseminarier, informationsmöten, kurser i svenska, sociala aktiviteter, guidade turer och rektorsmottagning.

IFSS Aktuellt program

Språkkurser för internationella medarbetare

Institutionen för nordiska språk erbjuder kurser i svenska för internationella medarbetare vid Uppsala universitet. Kurserna ges i form av uppdragsutbildning och heter Swedish for Academics 1–4. De börjar på nybörjarnivå och fortsätter till omkring nivå B2 på CEFR-skalan. Kurserna går på kvartsfart under en termin vardera med kursstart vanligtvis en vecka efter terminsstart. Anmälan till Swedish for Academics sker under särskilda perioder inför varje termin.

Aktuella språkkurser

Ta emot internationella medarbetare

Ska ni ta emot medarbetare från utlandet? Då ger teamet International Faculty and Staff Services vid HR-avdelningen stöd för välkomnande av internationella medarbetare och stipendiater. Teamet har även skapat en checklista över vad som är bra att ta hänsyn till.

Ta emot inkommande personal

Senast uppdaterad: 2022-12-22