Utlandsvistelse för doktorander

Som doktorand är internationella utbyten en viktig del av din forskarutbildning. Att delta vid sommarskolor och konferenser ger dig unika tillfällen att lägga grunden till nya nätverk, samarbeten och livslånga vänskaper. Som en av tio partners i ULLA-konsortiet erbjuder Farmaceutiska fakulteten ett brett utbud av möjligheter.

Doktorand på campus

Erasmusprogrammet

Som doktorand vid Farmaceutiska fakulteten kan du inom ramen för Erasmusprogrammet åka ut som student såväl som personal inom EU/Europa. Även om du saknar formell anställning kan du resa i egenskap av personal om du kan anses arbeta för Uppsala universitet – till exempel om du är inblandad i undervisning och reser för att undervisa, detta gäller även gästdoktorander.

Kontakta Internationell koordinator eller motsvarande på din institution för mer information om vilka avtal för Erasmusstudier som finns på doktorandnivå.

I Erasmusprogrammet utanför EU kan du som är doktorand resa för personalfortbildning/lärarutbyte till en rad universitet utanför EU.

Erasmusprogrammet beviljar även stipendier för praktik på företag, organisation eller universitet i Europa. Stipendiet kan användas för att finansiera insamling av data till din doktorsavhandling.

Läs mer om Erasmus

ULLA-konsortiet

European University Consortium for Pharmaceutical Sciences, ULLA, grundades 1992 som ett europeiskt konsortium för farmaceutisk utbildning. Konsortiets primära syfte är att stärka samarbete inom utbildning och forskning i de farmaceutiska vetenskaperna mellan medlemsuniversiteten. Till hörnstenarna i ULLA är den sommarskola för doktorander som genomförs vartannat år, senast 2022 i Uppsala.

I syfte att öka tillgång till medlemsuniversitetens samlade kunskap och resurser ger ULLA bidrag för utbyte av masterstudenter, doktorander, postdoktorer och personal.

Läs mer om ULLA

Nätverket NorDoc

NorDoc förenar 18 universitet i syfte att initiera, underlätta och intensifiera samarbeten mellan nordiska fakulteter med fokus på hälso- och medicinvetenskap. Arbetet utförs till förmån för doktorander och deras handledare i syfte att stödja och säkerställa högsta möjliga kvalitet i forskarutbildningen i de aktuella vetenskaperna.

NorDoc Sommarskola samlar varje år doktorander från hela Norden i tre dagar för vetenskap och nätverkande. Vårt fokus är på nordiska forskningsstyrkor och hur du får ut det mesta av din doktorsexamen.

Denna tvärvetenskapliga arena välkomnar alla intresserade: doktorander, postdocs, handledare och lärare. Här sätter du din forskning i ett större sammanhang, får verktyg för att sprida kunskap, breddar dina nätverk och får idéer för din karriär. NorDoc Sommarskola 2023 äger rum i Uppsala och Stockholm 16-18 augusti 2023.

NorDoc online

SE ÄVEN

Senast uppdaterad: 2022-12-21