Ansök nu och bli institutionens 4:e excellenta lärare

2022-01-20

Tre lärare vid institutionen för läkemedelskemi har redan antagits som excellenta lärare vid Uppsala universitet. Nu välkomnar områdesnämnden alla lärare vid vårt vetenskapsområde att ansöka om titeln – som inkluderar en lönehöjning motsvarande docentantagning.

Senast 28 februari 2022 kan du som är lärare vid institutionen för läkemedelskemi ansöka om att antas som excellent lärare. Benämningen avser lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet, är kunnig och omtyckt i undervisningssituationen, samt är en pedagogisk ledare med reflekterande förhållningssätt rörande undervisning och didaktik.

Du kan ansöka som är tillsvidare anställd forskande lärare vid Uppsala universitet. Vetenskapsområdet kan också anta en person som är anställd vid Region Uppsala eller av annan huvudman och som i hög grad är aktiv inom undervisning och forskning vid vetenskapsområdet.

Du som är universitetsanställd lärare och antas som excellent lärare erhåller höjd månadslön motsvarande höjning vid docentantagning. När lärare med anställning hos annan huvudman antas som excellent lärare rekommenderar vetenskapsområdet att ersättning utgår i likvärdig omfattning som för universitetsanställd lärare.

Din ansökan ska innehålla:

  • Redogörelse för hur du uppfyller kriterier för antagning till excellent lärare.
  • Meritportfölj inklusive vetenskaplig produktion, pedagogiska- och samverkansmeriter.
  • Intyg från pedagogisk ledare som bekräftar din pedagogiska verksamhet.
  • Intyg från prefekt eller verksamhetschef med stöd för din ansökan.
  • Relevanta bilagor.

Fyll i din ansökan här senast 28 februari 2022

Mer information

Excellenta lärare vid institutionen för läkemedelskemi

2021

  • Jakob Haglöf, institutionen för läkemedelskemi

2020

  • Christian Sköld, institutionen för läkemedelskemi

2017

  • Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi

text: Magnus Alsne 

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19