”Vi måste återställa gemenskapen mellan fakultetens doktorander”

2021-10-11

Hallå där… Rosita Kneiszl Pettersson, ny ordförande i Farmaceutiska doktorandrådet som lanserar en bred och långsiktig agenda för att fakultetens doktorander ska arbeta i bästa möjliga miljö. Men först: Taco-kväll med en twist.

Farmaceutiska doktorandrådets styrelse 21/22
Farmaceutiska doktorandrådets styrelse 21/22

Vad händer just nu i Farmaceutiska doktorandrådet?
– Först och främst behöver vi återställa och stärka gemenskapen mellan fakultetens doktorander, både inom och mellan institutioner. På grund av pandemi och omorganisation har mycket fått pausas, så just nu skissar vi på både nya och beprövade sociala mötesplatser. Först ut blir en Taco-kväll med en twist som vi inom kort kommer att bjuda in alla doktorander till.

Vilka ambitioner har rådet på längre sikt?
– Vårt övergripande mål är att alla doktorander ska genomföra sina forskarstudier i bästa möjliga arbetsmiljö. För att tillvarata och tillgodose varje behov är det nödvändigt att vi får ta del av så många åsikter och upplevelser som möjligt. Därför arbetar vi nu för att ännu fler ska vilja delta vid våra månadsmöten och engagera sig i de frågor som rör oss doktorander.

Vad är i fokus vid rådets möten?
– Vi har en avslappnad stämning där alla frågor ryms, men några återkommande punkter på agendan är kompetensutveckling, konferenser och harmonisering av gemensamma processer för doktorander, som undervisning, prolongering, forskningsspår, kurspoäng, den individuella studieplanen (ISP) och handledning. Framöver kommer vi att följa arbetet att digitalisera våra ISP och upprätta en dynamisk förteckning över alla de stipendier som fakultetens doktorander kan söka.

Hur ska ni väcka de nyantagna doktorandernas engagemang?
– Vi provar just nu nya kommunikationsvägar för att nå ut så brett som möjligt. Bland annat skickade vi redan tidigt i höstas ut en presentation av rådets verksamhet och medlemmar, kompletterat med en digital inbjudan till terminens alla träffar. Det genererar bra effekt och vid fakultetsmötet i september dubblade vi antalet deltagare. Nu hoppas vi att alla handledare hjälper till att sprida ordet om rådets verksamhet så att vi får se ännu fler ansikten framöver.

Rosita Kneiszl Pettersson
Rosita Kneiszl Pettersson

Vad gör rådet mellan månadsmötena?
– Vi är sex styrelseledamöter som representerar fakultetens doktorander i olika nämnder och kommittéer. Själv deltar jag i Områdesnämnden och Arbetsutskottet för Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Vår vice ordförande Fanny Lundmark deltar i Kommittén för utbildning på forskarnivå, sekreterare Frida Bällgren i Farmaceutiska Kommittén och vår kassör Esther Olaniran i GRUFF. Ledamöterna Matthew Rosenberg och Erik Bivehed är representanter i Doktorandnämnden respektive Kommittén för forskningsinfrastruktur.

– Vi har även en valberedning med två ledamöter och en ordförande, Oliver Degerstedt, som också är ordförande i Uppsala universitets Doktorandnämnd. Vi har dessutom representanter i varje institutionsstyrelse. Sammantaget ger det oss utrymme att lyfta frågor på en mängd olika nivåer, och jag upplever att vi får starkt gehör för våra idéer.

Till sist, vilka personliga erfarenheter tar du med dig in i uppdraget?
– Bland annat en ledarskapsutbildning och en post som läkemedelsansvarig, mitt examensarbete på masternivå vid Harvard Medical School i Boston och, sedan januari 2019, doktorandstudier vid institutionen för farmaci kopplat till kompetenscentret SweDeliver. I fjol var jag dessutom vice ordförande i Farmaceutiska doktorandrådet med fokus på att stärka kommunikationen doktorander emellan, så förhoppningsvis har jag samlat på mig kunskaper som kommer fakultetens doktorander till nytta under mitt ordförandeår.

FAKTA: FARMACEUTISKA DOKTORANDRÅDET (FDR)

 • Representerar farmaceutiska fakultetens doktorander i olika nämnder och kommittéer.
 • Säkerställer att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö och under goda anställningsförhållanden.
 • Handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation.
 • Arrangerar regelbundna möten, events och sociala evenemang.
 • Bedriver nära samarbete med bland annat Doktorandnämnden och Medicinska doktorandrådet.

FDR STYRELSE 2021

 • Rosita Kneiszl Pettersson, institutionen för farmaci, ordförande
 • Fanny Lundmark, institutionen för läkemedelskemi, vice ordförande
 • Esther Olaniran, institutionen för läkemedelskemi, kassör
 • Frida Bällgren, institutionen för farmaci, sekreterare
 • Erik Bivehed, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, ledamot
 • Matthew Rosenberg, institutionen för läkemedelskemi, ledamot

FDR VALBEREDNINGEN 2021

 • Oliver Degerstedt, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, ordförande
 • Två ledamöter (vakanta, kontakta Oliver Degerstedt för mer information)

MER INFORMATION

KONTAKT

Rosita Kneiszl Pettersson, ordförande
Farmaceutiska doktorandrådet
doktorand@farmis.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19