Livslångt lärande - ett nytt verksamhetsben för lärosäten

2021-08-04

Det är inte varje dag som lärosätena får helt nya verksamhetsuppdrag. Men nu sker det, från första juli har lärosätena i uppdrag att främja livslångt lärande.

Första juli 2021 införs i Högskolelagen 1 kap 5 § en ny mening: "Högskolorna ska i sin verksamhet främja ett livslångt lärande." Utöver vår tidigare utbildningsverksamhet med grundutbildning, avancerad nivå och uppdragsutbildning tillkommer alltså en ny verksamhet.

– Det här innebär en förändring i vår utbildningsorganisation, ett verksamhetsben till inom utbildning, säger Lena Strålsjö, projektledare för Uppsala universitets ettåriga projekt för livslångt lärande som startades av rektor för att förbereda universitetet för det nya utbildningsuppdraget.

–Syftet med projektet är att skapa ett ramverk för att Uppsala universitet ska kunna utveckla det här nya verksamhetsbenet. Vi tittar bland annat på regelverk, marknadsföring och målgrupp för satsningen och hur vi internt kan arbeta tillsammans med kursutbud för livslångt lärande.

Projektet presenterade en första delrapport i juni 2021, slutrapport är planerad till december 2021. Samtidigt har också ingångssidan "Utbildning för yrkesverksamma" sjösatts på universitetets externa webb

Lösningar på samhällsutmaningar

Det här nya verksamhetsbenet är en del av regeringens strategiska samverkansprogram för att hitta innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar och bidra till svensk konkurrenskraft.

– När det sker stora förändringar i samhället, till exempel digitalisering och anpassning för större hållbarhet, förändras kompetenskraven. Det uppstår behov av kompetensutveckling både för företag och organisationer.

På vilket sätt skiljer sig den här satsningen från uppdragsutbildning?
– Satsningen på livslångt lärande är utbildning för individen. Individen söker enligt vårt vanliga regelverk för kurser. Uppdragsutbildning är skräddarsydd utbildning som arbetsgivaren betalar.

Finns det några speciella medel för den här satsningen?
– För närvarande finns det bara ettåriga medel som fördelats ut till respektive vetenskapsområde. Men det finns också tre utlysningar från Vinnova som kopplar till den här satsningen (se länk nedan).

Det har ju gjorts tidigare satsningar på livslångt lärande, kommer den här satsningen verkligen genomföras?
– Tidigare satsningar har ofta handlat om personlig förkovran, nu utgår satsningen från samhällets behov av omställning och kompetensförsörjning. Första juli införs ändringen i högskolelagen och vi fick precis remiss på ett regeringsförslag med möjlighet till sabbatsår eller minskad arbetstid för den här typen av studier. Det förslaget är en del av LAS-överenskommelsen för att delvis hantera behovet av omskolning. Det är alltså mycket som tyder på att det nu kommer att genomföras som en rejäl satsning och inte vara någon fluga. Så Uppsala universitet behöver vara på tårna i den här frågan.

Vad kan man för närvarande göra som enskild medarbetaren?
– Om du har embryon eller förslag till kurser prata med oss i projektet. Vi vill gärna få igång en dialog på institutionerna, vad kan man erbjuda och vad kan man erbjuda i kombination med andra institutioner eller ämnen? Men det är också viktigt att fundera på vad det finns inom forskningen som går att utveckla till kurser för livslångt lärande. Eller hur vi kan utveckla våra partnerskap. Glöm inte heller att ta tag i ditt egna personliga livslånga lärande. Vad tycker du är intressant och vill komplettera din kompetens med?

Text: Anders Berndt, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19