Anne-Lie Svensson är årets pedagogiska pristagare

2021-06-03

Grattis Anne-Lie Svensson, lektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, som tilldelas Uppsala universitets Pedagogiska pris 2021 för sitt engagemang att ständigt utveckla undervisningen och att skapa goda förutsättningar för lärande.

Anne-Lie Svensson, lektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Anne-Lie Svensson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

… så hur gick det här till?
– Vi satt i ett internt Zoom-möte när det plötsligt anslöt flera personer som inte var kallade. En av dem var prorektor Coco Norén som bad oss framföra ett viktigt meddelande till prodekan Anja Sandström – vilket var att jag tilldelats universitetets pedagogiska pris. Jag blev lika överraskad som genuint glad, och det faktum att jag nominerats av både studenter och kollegor betyder extra mycket för mig.

Årets pedagogiska pristagare

Motiveringen tar fasta på ditt studentfokus, hur kommer det till uttryck?
– Jag försöker att leva upp till det som för mig präglar bra pedagogik: Lyhördheten att uppfatta enskilda studenters behov och förmågan att anpassa sin undervisning därefter. Lika viktigt är att skapa trygghet och takhöjd i gruppen, att visa att vi möts som jämlikar och att alla frågor är okej att ställa.

Hur hanterar du det under rådande restriktioner?
– Visst medför de både stora omställningar och svårartad studentabstinens, så idag kombinerar jag inspelade föreläsningar med webinarier i mindre grupper. Min uppfattning är att studenterna uppskattar upplägget och att de kommer till sin rätt. Ska vi hitta något positivt i pandemin är det väl just denna påbjudna digitala kreativitet som vi förhoppningsvis tar med oss då vi återvänder till campus.

Håller du till och med jämn digital hastighet med dina studenter?
– Nej, de befinner sig nog både två och tre steg framför mig. Å andra sidan handlar det inte om hur tekniskt sofistikerad du är, snarare hur vi använder de verktyg vi behärskar. Gör du en tillräckligt snygg inspelad föreläsning och väver in en rolig quiz kan du tillgängliggöra din undervisning både geografiskt, tids- och innehållsmässigt och på så sätt nå långt med ditt budskap.

Kan pandemin öka studenternas förväntningar på flexibla undervisningsformat även i framtiden?
– Det är inte alls otänkbart och något vi i så fall måste förhålla oss till. Naturligtvis ska vi tillmötesgå studenternas behov inom rimliga ramar, men vi har också goda pedagogiska anledningar till att ge utbildningar på campus. Ställs vi inför obefogade önskemål krävs att vi är tydliga med var gränsen går och varför.

Till sist, bör pedagogikens position flyttas fram ytterligare inom akademin?
– Jag har under mina tjugo år vid Uppsala universitet sett en tydlig och kontinuerlig förbättring, men området kan absolut synliggöras ytterligare. Förslagsvis genom att vid varje rekrytering ta in en pedagogiskt sakkunnig, eller varför inte stärka möjligheterna till pedagogisk kompetensutveckling? Klart är att processen är långt från mål.

FAKTA

  • Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen.
  • Alla anställda och studerande vid universitetet har rätt att lämna förslag till pristagare. Mottagare av priserna utses av rektor.
  • Priserna delas ut vid professorsinstallationen.
  • Universitetslektor Anne-Lie Svensson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap tilldelas 2021 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci med motiveringen:
  • Anne-Lie Svensson uppskattas av studenterna för sitt engagerade och varma sätt i undervisningen. Hon har fokus på studenterna och att skapa goda förutsättningar för lärande. Viljan att ständigt utveckla undervisningen märks bland annat på hennes deltagande i pedagogiska konferenser, även på nationell nivå, och erfarenheterna delar hon sedan med sig av i rollen som pedagogisk ledare. Bland Anne-Lie Svenssons fakultetsövergripande insatser kan nämnas hennes centrala roll i arbetet med att stärka kvaliteten för Receptarieprogrammets kandidatprojekt.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anne-Lie Svensson, Pedagogisk pristagagareAnne-Lie Svensson, universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Anne-lie.Svensson@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19