De får Farmacevtiska Studentkårens pedagogiska priser

2021-05-27

– Att få studenternas pris efter detta tuffa år värmer extra mycket, säger universitetsadjunkt Christina Wedén som, tillsammans med Ulrika Rosenström och Viktor Rognås, erhåller Farmacevtiska Studentkårens pedagogiska utmärkelser 2021.

Viktor Rognås, Ulrika Rosenström, Christina Wedén
Viktor Rognås, Ulrika Rosenström och Christina Wedén

I mars 2020 övergick Uppsala universitet till distansundervisning. BMC:s seminariesalar ekar sedan dess tomma, men med nya rutiner och kreativa lösningar fortsätter den pedagogiska utvecklingen och 25 maj 2021 delade Farmacevtiska Studentkåren traditionsenligt ut årets utmärkelser till framstående lärare vid Farmaceutiska fakulteten.

– Pandemin fråntar våra studenter deras normala, dynamiska studiesociala miljö, och jag känner stor beundran över hur de i nästan tre hela, tuffa terminer tagit ansvar och förmår fortsätta och fullfölja sina studier. Vi lärare försöker med enkla medel göra en skillnad, och det värmer extra mycket att få just studenternas uppmuntran, vilket jag ser som en bekräftelse på att vi lyckas, säger universitetsadjunkt Christina Wedén som erhåller Studierådets pris för studentinflytande.

Studierådet framhåller i sin motivering att Christina Wedéns engagemang för studenter och deras åsikter sticker ur mängden, något som speglas i studenternas kursutvärderingsrapport. Här konstateras även hur Christina, i egenskap av kursansvarig, mött COVID-19 med ständig och beundransvärd kontakt med oroliga studenter.

– Jag är glad och rörd över priset, men vill också passa på att rikta ett varmt tack till alla lärare, forskare och administratörer som hjälpts åt att få en fungerande undervisning och labbverksamhet. Det har krävt mycket av oss alla, men tack vare samarbete på både ämnes-, institutions- och fakultetsnivå, och inte minst från studenterna, så har vi tagit oss så här långt.

Studierådets pedagogiska pris tilldelas universitetsadjunkt Ulrika Rosenström, vars studenter i allmän organisk kemi framhåller Ulrikas stora engagemang och förmågor att lära ut och se till varje student.

Ulrika Rosenström, institutionen för läkemedelskemi
Ulrika Rosenström, institutionen för läkemedelskemi

– Jag strävar alltid efter att jobba med och för studenterna i undervisningen, så att få farmaceutiska studentkårens pedagogiska pris med just denna motivering värmer extra mycket. Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till alla engagerade studenter och även alla kollegor för ett ständigt pågående erfarenhetsutbyte i pedagogiska frågor, säger Ulrika Rosenström.

Ulrika beskriver hur hon och många lärarkollegor under pandemin saknat den kontakt med studenterna som uppstår vid undervisning i sal. Skärmen utgör i synnerhet en barriär vid interaktiva moment i större grupp, men likväl uppfattar hon att både studenter och lärare anpassat sig till den digitala undervisningen på ett fantastiskt sätt.

– Jag hoppas vi snart kan återgå till mer undervisning i sal, men det senaste årets ofrivilliga distansundervisning har lärt oss mycket. Till exempel är det inspirerande att konstatera att vissa saker fungerar minst lika bra digitalt.

Studierådets pris för studentbemötande tilldelas doktorand Viktor Rognås, som då COVID-19 började spridas i Sverige lyssnade till och agerade utifrån sina studenters upplevelse att flera kurser var svåra att genomföra på distans. Viktor förmedlade bland annat åsikter till kursansvarig och stannade kvar efter seminarier för att hjälpa de studenterna som behövde extra hjälp med individuella projekt.

Viktor Rognås
Viktor Rognås, institutionen för farmaci

– Jag minns mycket väl hur det är att vara student, och bara vetskapen om att någon känner sig hjälpt och uppmärksammad är pris nog, men självklart värmer det otroligt att få ta emot studenternas tacksamhet. Samtidigt har studenterna och det engagemang de visar stor betydelse för att det gått så bra.  De hjälper både sin egen och varandras inlärning och gör det ännu roligare att vara lärare, säger Viktor Rognås.

Viktor delar Ulrika Rosenströms uppfattning att de utmaningar distansundervisningen medfört främst rör gruppdynamiken och att aktivera studenterna på andra sidan skärmarna.

– Distansundervisning ställer högre krav på bemötande och kommunikation. Å andra sidan tillför det även mervärden, jag upplever till exempel att det är enklare att samtala med enskilda studenter och mindre grupper under pågående undervisning.

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Viktor Rognås, Ulrika Rosenström och Christina Wedén till mycket välförtjänta utmärkelser!

MER INFORMATION

text: Magnus Alsne

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19