Farmaceutiska fakulteten redo för ULLA Sommarskola 2021

2021-05-19

6-8 juli är Farmaceutiska fakulteten i centrum för europisk läkemedelsforskning då Uppsala universitet står värd för ULLA Sommarskola, mötesplatsen som samlar framtidens ledare inom den internationella farmacin. ”Jag är övertygad om att vi kommer att skapa en unik upplevelse”, säger Andrea Benediktsdottir i arrangörsgruppen.

I juli 2021 välkomnar Farmaceutiska fakulteten doktorander från hela Europa till ULLA Sommarskola. Evenemanget, som arrangerades första gången i London 1993, samlar vartannat år närmare 200 utvalda doktorander och 50 ledande forskare för kunskapsutbyte och nätverkande. För många utgör det en av forskarutbildningens höjdpunkter, och det är inget en pandemi kan ändra på.

Ulf Göransson, professor i farmakognosi
Ulf Göransson, professor i farmakognosi

– Nätverket ULLA förenar nio av Europas främsta farmaceutiska institut. Med fokus på ökad samverkan inom forskning och utbildning har sommarskolan vuxit till något av ett flaggskepp. Här möts den europeiska farmacins framtid, och ett väl genomfört arrangemang medför ovärderlig good will för värdinstitutionen. Vår ULLA-grupp är redan långt fram i förberedelserna, och att vi arbetar med virtuella plattformar är inget som begränsar oss, säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi.

Sommarskolans signum är en intensiv mix av kurser, postersessioner och sociala aktiviteter. Att sju dagar på plats i år blir tre dagar online är en kreativ utmaning, likväl är ambitionen att göra årets upplaga till den bästa hittills. Med en kombination av olika digitala lösningar räknar gruppen med att erbjuda ett varierat program, gästföreläsare av högsta internationella klass och, inte minst, nära interaktion mellan deltagarna.

 Lindon Moodie, biträdande universitetslektor
 Lindon Moodie, biträdande universitetslektor

– Att delta i internationella konferenser tillhör det bästa med att vara doktorand, därför kommer vi att göra allt för att skapa samma känsla online. Idag finns fantastiska möjligheter att göra en virtuell mötesplats till så mycket mer än en samling Zoom-länkar, och när sommarskolan börjar kommer vi att vara redo med den arsenal som krävs för att inspirera bort all eventuell digital trötthet, säger Lindon Moodie, biträdande universitetslektor vid institutionen för läkemedelskemi.

Som doktorand innebär sommarskolan en möjlighet att ta del av spetsforskning inom den europeiska farmacin. Det är också ett tillfälle att presentera sin egen forskning och att knyta viktiga internationella kontakter. Andrea Benediksdottir, ordförande i Farmaceutiska doktorandrådet, var en av deltagarna vid ULLA Sommarskola 2019 som ägde rum i Helsingfors.

Andrea Benediksdottir, ordförande i Farmaceutiska doktorandrådet
Andrea Benediksdottir, Farmaceutiska doktorandrådet

– För mig var sommarskolan en oerhört viktig erfarenhet. Att umgås så intensivt ger en helt annan inblick i hur andra doktorander driver sin forskning och de möjligheter vårt fält erbjuder. Jag lärde mig också väldigt mycket vid de kurser jag deltog i, och framför allt träffade jag nya vänner från hela världen som jag håller kontakten med än idag. Vår ambition är att skapa samma unika upplevelse online, och att vi redan nu har flera spännande uppslag gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Andrea Benediksdottir.

Pandemisituationen påverkar inte bara sommarskolans yttre ramar. Coronaviruset är en utmaning där farmacins alla aspekter kan ha avgörande betydelse, och därför tillåts Covid-19 sätta sin prägel även på flera av de kurser som planeras. Nyligen gick också ett erbjudande ut till forskningsmiljöer med fokus på vaccin och antivirala och biologiska läkemedel att bidra i undervisningsmomenten.

– Med tanke på pandemis globala omfattning och vårt fälts centrala roll för att bromsa spridningen var det ett enkelt beslut. Men självklart bygger vi ett program som tillvaratar även andra aktualiteter inom läkemedelsforskningen. Vi förbereder dessutom virtuella laborationer och studiebesök i några av Uppsalas många högteknologiska life science-miljöer, bland annat Testa Center som vår fakultet har ett väl utvecklat samarbete med, berättar Lindon Moodie.

Med årets sommarskola hoppas Farmaceutiska fakulteten skriva ännu ett kapitel i ULLA-nätverkets gemensamma historia. Arrangemanget är viktigt led i uppgiften att förbereda de egna doktoranderna för framträdande roller inom den europeiska farmacin, men också en möjlighet att lägga grunden till nya internationella forskningssamarbeten. För arbetsgruppen ger det dessutom viktig övning inför sommaren 2022.

– Vår fakultet har fått nätverkets förtroende att stå värd för en sommarskola även nästkommande sommar, och hoppas då naturligtvis kunna välkomna deltagarna på plats i Uppsala. Att två år på rad få arrangera en sådan här mötesplats är ett fantastiskt tillfälle att knyta varaktiga band. Jag deltog själv som doktorand i ULLA Sommarskola 1999 i Köpenhamn, och mötte nyligen en europeisk kollega som var med samma år vilket genast gav oss mycket att prata om. Det här är helt enkelt ett sammanhang där vårt fält både bygger vidare på en viktig tradition och skapar en gemensam framtid, säger Ulf Göransson.

FAKTA

  • ULLA-Sommarskola 2021 genomförs 6–8 juli och arrangeras av Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
  • Konsortiet ULLA bildades 1992 av universiteten i Uppsala, Amsterdam, Leiden och London. Idag är ytterligare fem ledande farmaceutiska forskningsinstitut anslutna till nätverket.
  • Nätverkets primära syfte är att förbättra samarbetet inom utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna mellan medlemsuniversiteten.
  • För att stärka mervärdet av medlemsinstitutionernas samlade resurser anslår ULLA medel för utbyte av MSc-studenter, doktorander, postdoktorer och personal.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulf Göransson
Professor i farmakognosi
ulf.goransson@farmbio.uu.se


Lindon Moodie
Biträdande universitetslektor
lindon.moodie@ilk.uu.se


Andrea Benediktsdottir
Doktorand
andrea.benediktsdottir@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl, illustration: Andrea Benediktsdottir

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19