Forskningsspår Neurovetenskap bygger för stärkt samverkan

2022-11-03

Ny doktorandkurs, vetenskapliga presentationer och lunchträffar. Förslagen på framtida aktiviteter blev många då doktoranderna vid Forskningsspår Neurovetenskap samlades ett dygn vid Gimo Herrgård. ”Det här mötet kommer att ge avkastning lång tid framöver” konstaterar spårledare Åsa Konradsson-Geuken.

Doktorander och ledare vid Forskningsspår Neurovetenskap
Doktorander och ledare vid Forskningsspår Neurovetenskap

Varje ny doktorand vid de Farmaceutiska och Medicinska fakulteterna väljer ett av elva forskningsspår. Här får juniora forskare tillfälle till tvärvetenskaplig interaktion i en miljö som förenar samtliga forskningsaspekter vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Avsikten är att inspirera till nya idéer och nätverk, och i sena oktober samlades 20 doktorander vid Forskningsspår Neurovetenskap vid Gimo Herrgård för ett dygn av workshops och diskussioner.

– Doktorandåren är tidvis utmanande, men ska framför allt vara roliga och gärna ge vänner för livet. Uppsala universitets satsning på forskningsspår ett värdefullt initiativ för att maximera varje doktorands upplevelse, och vilka vet bättre vad det kräver än doktoranderna själva. Därför genomförde vi ett internat i syfte att svetsa samman gruppen och ge den utrymme ta ut en gemensam riktning framåt, säger Åsa Konradsson-Geuken, lektor vid Farmaceutiska fakulteten som tillsammans med Stina Syvänen, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, leder Forskningsspår Neurovetenskap.

Programmet erbjöd en mix av presentationsövningar och samtal om vad forskningsspåret de facto bör innehålla. På gästlistan stod också speciellt inbjudna inspirationsföreläsare som gav perspektiv på hur man som doktorand kan hantera en ohälsosam arbetsmiljö, att nivåer på lön och livskvalitet inte nödvändigtvis linjerar och inte minst den mångfald av karriärvägar en doktorsexamen öppnar.

Sara Florén Lind, doktorand
Sara Florén Lind, doktorand

– Jag tar med mig så oerhört mycket hem från internatet. Som doktorand är det lätt att enbart fokusera på ditt eget projekt. Här fick vi träna på att tillgängliggöra vår forskning för andra, samtidigt som vi tog del av andras arbete. För mig var det både intressant och tankeväckande att lyssna till hur andra applicerar metoder jag själv använder, vilket kommer att vara till stor nytta. Det var också värdefullt att lära känna doktorander utanför den egna miljön, och tillsammans formulerade vi flera idéer kring hur vi kan fortsätta samverka, säger Sara Florén Lind, doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

På listan över föreslagna aktiviteter finns bland annat gemensamma luncher, vetenskapliga diskussioner i form av journal clubs, kontinuerliga övningar i forskningspresentation och – ett önskemål som framfördes av i princip samtliga deltagare – en specialdesignad doktorandkurs i Neurovetenskap.

– Internatet genererade många mycket bra uppslag. Inte minst doktorandkursen, och då kompetensen finns vid Uppsala universitet är vårt mål att förverkliga den inom överskådlig framtid. Härnäst ska vi presentera våra planer vid Kommittén för Forskarutbildning, samtidigt som vi vill aktivera forskningsspårets samtliga doktorander i processen. Vad vi säkert vet är att vi vill göra internatet till en återkommande arena, då kvaliteten på de samtal som fördes i Gimo kommer att ge viktig avkastning lång tid framöver, konstaterar Åsa Konradsson-Geuken.

FAKTA

  • Uppsala universitets Vetenskapsområde för medicin och farmaci erbjuder elva olika forskningsspår.
  • Forskningsspåren stärker doktorandernas möjligheter att träffa och interagera med andra doktorander och forskare vid de Farmaceutiska och Medicinska fakulteterna.
  • Forskningsspår Neurovetenskap fokuserar på kliniska och prekliniska aspekter av neurologiska åkommor, syndrom och mekanismer.

MER INFORMATION

LÄS ÄVEN

KONTAKT

Åsa Konradsson GeukenÅsa Konradsson Geuken, Universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Asa.Konradsson-Geuken@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Farmaceutiska fakulteten, privat

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19