Farmaceutiska fakulteten stärker organisationen kring programutbildningar

2022-04-13

Hallå där… Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, som har en central roll i Farmaceutiska fakultetens pågående förstärkning av organisationen kring apotekar- och receptarieprogrammen.

Anja Sandström prodekan, Farmaceutiska fakulteten
Anja Sandström, prodekan, Farmaceutiska fakulteten

Vilka är de viktigaste förändringarna kring fakultetens programutbildningar?
– Med start höstterminen 2022 lanserar vi två nya programutskott som ska arbeta med fokus på apotekar- respektive receptarieprogrammet. Var och ett av utskotten leds av en ordförande, tillika programansvarig, som tillsammans en samordnare och ett team om ytterligare tio personer kommer att ansvara för bland annat uppföljning, planer och ärendeberedning.

Vilka mervärden räknar ni med att utskotten ska generera?
– Att vi nu engagerar fler i arbetet med våra program och som dessutom arbetar mer programfokuserat kommer ha många positiva effekter. Till exempel hoppas vi, genom att i respektive utskott samla representanter för lärarkår, studievägledning, kursadministration och studenter, skapa ökad samverkan och bättre överblick kring programmen, och på så sätt stärka utrymmet att utveckla och säkra kvaliteten på våra utbildningar.

Varför sker förändringen just nu?
– Den nya strukturen motsvarar ett akut behov eftersom vår fakultet det senaste decenniet utökat sin utbildningsverksamhet med flera program och utbildningar. Vi har även genomgått en revidering av apotekar- och receptarieprogrammen vilket bidragit till avsevärt fler ärenden av olika karaktär. Med införande av programutskott säkerställer vi ett programnära arbete och möjliggör strategiskt och framåtblickande arbete för GRUFF (Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå).

Vilka kommer att leda de nya programutskotten?
– Vid apotekarprogrammet tillträder Jörgen Bengtsson som ordförande och Lisa Carreras Fredriksson som samordnare. Jörgen är idag programsamordnare och Lisa är engagerad i PUFF (Professionell utveckling och färdighetsträning vid farmaceutiska fakulteten). Vid receptarieprogrammet blir Fredrik Jernerén ordförande och Emma Lundkvist behåller sin titel som samordnare. Med dessa fyra är jag övertygad om att vi lyckas förena både den erfarenhet och det engagemang som är nödvändigt för att etablera utskotten i vår verksamhet.

Är det aktuellt att tillsätta utskott för fler utbildningar?
– I nuläget fokuserar vi på att ge våra två första utskott de förutsättningar och resurser de behöver för en bra start. Faller dessa pilotverksamheter så väl ut som vi hoppas är tanken att på sikt utvidga verksamheten till att även omfatta Farmaceutiska fakultetens Magister- och Masterprogram.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström prodekanAnja Sandström
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19