Utbildning på grund- och avancerad nivå

Vid institutionen för läkemedelskemi och farmaceutiska fakulteten studerar du i en miljö präglad av inspirerande lärare med bred förankring i ledande forskning och dagsaktuell kunskap. Tillsammans med fler än 1 100 studenter samlar du all den kompetens som krävs för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert.

Kurser & program

Databas för självständiga arbeten

Här hittar du som student förslag på självständiga arbeten vid grundutbildning inom farmaci vid Uppsala universitet. Arbetets kontaktperson ger dig mer information om de förslag du tycker är intressanta.

Sök i Databasen

Kursadministration

Välkommen att kontakta våra kursadministratörer för hjälp med ärenden som rör institutionens kurser inom utbildningar för apotekare, receptarier, biomedicinare, civilingenjörer samt våra fristående kurser

Kontakta kursadministration

Studentliv

Som student vid Uppsala universitet har du tillgång till 13 studentnationer och sex studentkårer. En av dem är Farmacevtiska studentkåren, Farmis, som sedan 1896 skapar gemenskap och bevakar våra studenters intressen. Efter examen förenas många av våra tidigare studenter i Alumnföreningen Farmis.

STUDENTLIV I uPPSALA

På Uppsala universitets websida hittar du alltid aktuell information om Antagning och registrering, Studentliv, Stöd och service, Bostad och ekonomi, Regler och rättigheter, Utlandsstudier, IT för studenter, Examen och Karriär.

Studentliv i Uppsala

Farmacevtiska Studentkåren

Farmacevtiska studentkåren, Farmis, samlar farmacistuderande vid Uppsala universitet. Här verkar bland annat Studierådet inom utbildningsoch studiesociala frågor, och Internationella utskottet som möjliggör för medlemmar att delta vid kongresser och bygga nätverk över hela världen. Farmis arrangerar också Pharmada, arbetsmarknadsdagen där många farmacistudenter möter sina blivande arbetsgivare.

Farmacevtiska studentkåren

Alumnföreningen Farmis

Alumnföreningen Farmis välkomnar alla anställda, tidigare anställda, studenter och före detta studenter med examen på farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller tidigare Farmaceutiska institutet i Stockholm.

Alumnföreningen Farmis

Uppsala universitets alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Nätverket är din möjlighet att hålla kontakten med universitetet och tidigare studiekamrater, men också att hitta nya vänner och ge tillbaka till ditt alma mater. Över 27 000 alumner i fler än 130 länder runt om i världen har redan valt att bli medlemmar i nätverket.

Alumnnätverket

KONTAKT

Christian Sköld
Bitr. prefekt, universitetslektor
christian.skold@ilk.uu.se, 018-471 4285

Hanna Rodriguez, UtbildningshandläggareHanna Rodriguez
Utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci
hanna.rodriguez@uadm.uu.se, 072-999 95 09

Senast uppdaterad: 2022-04-08