Farmaceutiska fakulteten välkomnar 200 doktorander till ULLA 22

2022-02-10

Den 2–9 juli är Farmaceutiska fakulteten i centrum för europisk läkemedelsforskning då Uppsala universitet står värd för ULLA Sommarskola. "Jag är säker på att vi kommer att genomföra en unik sommarskola som tillför viktiga värden till både tradition och framtid" säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi.

Förberedelser pågår inför ULLA Sommarskola 2022

I juli 2022 välkomnar Farmaceutiska fakulteten 200 doktorander och 70 forskare från hela Europa till ULLA Sommarskola, en mötesplats som samlar framtidens ledare inom den internationella farmacin. Sedan starten i London år 1993 har sommarskolan vuxit till ett flaggskepp för ULLA-nätverket – ett kunskapskonsortium som förenar tio av Europas främsta farmaceutiska institut där en framgångsrik sommarskola medför ovärderlig goodwill för värduniversitetet.

– Vår fakultet arrangerade en digital och mycket uppskattad ULLA sommarskola 2021. Nu har vi konsortiets förtroende att stå värd även i år, vilket ger oss ett unikt tillfälle att knyta både nya och varaktiga kontakter. Förberedelserna är långt gångna och vi möter ett stort engagemang, både inom vår egen fakultet och i hela konsortiet, säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi.

Ulf Göransson, professor i farmakognosi
Ulf Göransson, professor i farmakognosi

Sommarskolans signum är en intensiv vecka med korta kurser av högsta internationella klass och postervisningar där doktoranderna presenterar sin egen forskning. Årets program har arbetsrubriken Challenges and opportunities in drug development och arrangörsgruppen följer en rad intressanta kursuppslag samtidigt som de för dialog med potentiella samarbetspartners om möjligheten att genomföra studiebesök och laborationer i Uppsalas många högteknologiska life science-miljöer.

– Att delta i internationella konferenser tillhör det bästa med att vara doktorand. Det är ett intensivt umgänge som kan leda till livslånga vänskaper och samarbeten, och självklart lägger vi stor vikt även vid den sociala aspekten. Vi har gett våra doktorander fria händer att visa Uppsala och regionen från dess absolut bästa sida, och jag är säker på att vi i juli kommer att genomföra en unik sommarskola som tillför viktiga värden till både tradition och framtid.

Vill du engagera dig i ULLA Sommarskola! Kontakta arrangörsgruppen via Ulf Göransson, professor i farmakognosi eller Lindon Moodie, biträdande universitetslektor.

FAKTA

  • ULLA-Sommarskola 2022 genomförs 2–9 juli och arrangeras av Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
  • Konsortiet ULLA bildades 1992 av universiteten i Uppsala, Amsterdam, Leiden och London. Idag är ytterligare sex ledande farmaceutiska forskningsinstitut anslutna till nätverket.
  • Nätverkets primära syfte är att förbättra samarbetet inom utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna mellan medlemsuniversiteten.
  • För att stärka mervärdet av medlemsinstitutionernas samlade resurser anslår ULLA medel för utbyte av MSc-studenter, doktorander, postdoktorer och personal.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulf Göransson
Professor i farmakognosi
ulf.goransson@farmbio.uu.se

Lindon Moodie Biträdande universitetslektorLindon Moodie
Biträdande universitetslektor
lindon.moodie@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08