Farmaceutiska Fakulteten • Nu även som Rollups

2021-10-28

Du som är medarbetare vid Farmaceutiska fakulteten har nu möjlighet att använda upp till fyra rollups för att profilera fakultetens verksamhet i samband med seminarier, konferenser och andra sammankomster.

Farmaceutiska fakultetens rollups

Farmaceutiska fakulteten har tagit fram fyra rollups för användning i sammanhang där det finns värde i att profilera och belysa vår fakultets verksamhet. Motiven sätter fokus på utbildning, forskning, samverkan samt vår gemensamma vision. De kan användas var för sig eller tillsammans som en helhet.

Fakultetens rollups är uppställda i BMC:s korridor intill restaurang Bikupan. Kontakta magnus.alsne@ilk.uu.se för att låna och använda en eller flera av fakultetens rollups.

MOTIV SHARE THE VISION

The Faculty of Pharmacy
Sweden’s only since 1968

SHARE THE VISION

We believe in following curiosity.
We believe in exploring new frontiers.
We believe in committing without boundaries.
Now let us convince you to join.

Prosperous future. Successful history.
ilk.uu.se/faculty-of-pharmacy

MOTIV FOLLOW YOUR CURIOSITY

The Faculty of Pharmacy
First-rate education since 1968

FOLLOW YOUR CURIOSITY

We believe in the everlasting values of lifelong learning.
That is why we provide tomorrow’s pharmaceutical
experts the skills to face the challenges of the future.
Join us and become part of something great.

Prosperous future. Successful history.
ilk.uu.se/faculty-of-pharmacy

MOTIV EXPLORE THE FRONTIERS

The Faculty of Pharmacy
Frontline research since 1968

EXPLORE THE FRONTIERS

We believe in contributing to a better society.
That is why we continue to push the boundaries of our field,
advancing our position in the ever expanding world of pharmacy.
Join us at the cutting edge of science.

Prosperous future. Successful history.
ilk.uu.se/faculty-of-pharmacy

MOTIV COMMIT WITHOUT BOUNDARIES

The Faculty of Pharmacy
Prominent partner since 1968

COMMIT WITHOUT BOUNDARIES

We believe in uniting forces to face the medical needs of the future.
That is why we lead an array of knowledge consortia that
connect academia och industry from close and beyond.
Join us at the intersection of international pharmacy.

Prosperous future. Successful history.
ilk.uu.se/faculty-of-pharmacy

MER INFORMATION

KONTAKT

Magnus Alsne, kommunikatör
Farmaceutiska fakulteten
magnus.alsne@ilk.uu.se

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08