Alumnföreningen Farmis kallar till årsmöte 21

2021-08-26

Alumnföreningen Farmis inbjuder till årsmöte 27 september 2021. Mötet innehåller en exklusiv föreläsning med Erik Fredholm, vaccinkoordinator i Region Örebro. Delta online via Zoom. Välkommen att föranmäla dig senast 25 september.

Tid  27 september, kl. 18.00
Plats  Online via Zoom
Anmälan  till elin.svedin@lif.se senast 25 september

Årsmötet innehåller en exklusiv föreläsning med Erik Fredholm, vaccinkoordinator i Region Örebro och Apotekarexaminerad vid Uppsala universitet.

Medlemskap och Föranmälan krävs för att erhålla en länk till mötet som äger rum via Zoom. Du som är student eller alumn kan lösa meddlemsskap på årsmötet!

Varmt välkommen!

Styrelsen via
Elin Svedin, ordförande
Anja Sandström, vice ordförande

Enkät • Farmaceutisk fortbildning

Svenska lärosäten förväntas och uppmanas på olika sätt att ta ett större ansvar vad gäller det livslånga lärandet och samhällets kompetensutveckling utöver den traditionella utbildningen på grund och avancerad nivå.

Situationen runt Covid-19 har accentuerat behovet, men det har också sin grund i den stora omställning vi ser i samhället till följd digitalisering, globalisering och klimatförändringar. Universitetet kan erbjuda fristående kurser, master- och magisterprogram på avancerad nivå samt uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning innebär att arbetsgivaren köper utbildning till sina medarbetare. 

I syfte att kartlägga branschens behov av fortbildning genomför Farmaceutiska fakulteten och Alumnföreningen Farmis just nu denna enkät. Vi är intresserade av dina önskemål om nya kurser och format och är mycket tacksamma om du tar dig tid att besvara frågorna genom att klicka på följande länk:

Stort tack!

Elin Svedin, ordförande
Alumnföreningen Farmis

Anja Sandström, prodekan
Farmaceutiska fakulteten

MER INFORMATION

FAKTA

  • Alumnföreningen Farmis välkomnar alla tidigare och nuvarande studenter och medarbetare vid Farmaceutiska fakulteten. Vid föreningens många mötesplatser samlas studenter, lärare, forskare och yrkesverksamma alumner.
  • Kring fakulteten finns även en förening för alumner från magisterprogrammet i klinisk farmaci.

KONTAKT

Elin Svedin, ordförande i FarmisElin Svedin, ordförande
Alumnföreningen Farmis
Elin.Svedin@lif.se

text: Magnus Alsne, foto: Oscar Schriver-Abeln, privat

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10