Ansök om Lika villkorsmedel 2021

2021-08-25

Du som är anställd eller studerar vid institutionen för läkemedelskemi kan nu ansöka om upp till 80 000 kronor för lika villkorsprojekt inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Välkommen med din ansökan till kommittén för lika villkor senast 13 september 2021.

Schackåjäser i olika färger

Med lika villkorsprojekt avses utbildningsinsatser, inspirationsdagar eller projekt som berör de sju diskrimineringsgrunderna (kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck) eller breddad rekrytering inom vetenskapsområdet.

Medel kan sökas av studenter, anställda, kommittéer samt hela eller delar av institutioner vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Ansök via Kurt senast 13 september 2021 och inkludera

  • Detaljerad beskrivning av projektets målsättning och genomförande (max 4 500 tecken).
  • Detaljerad beskrivning av finansieringen

Kommittén för lika villkor bedömer ansökan efter överensstämmelse med utlysning, kvalitet, genomförbarhet samt hur realistisk den föreslagna budgeten är. Medel kan inte användas till finansiering av forskningsprojekt, regelrätt, obligatorisk eller återkommande undervisning inom grundutbildning och inte heller projekt där en stor del av beräknade kostnader utgörs av förtäring.

Medel kan beviljas för ett eller flera projekt. Beviljade medel ska förbrukas senast 31 december 2022.

MER INFORMATION

ANSÖK

KONTAKT

Tony Thorström, Utbildningshandläggare
Kansliet för medicin och farmaci
tony.thorstrom@uadm.uu.se, 018-471 4986

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08