Anja Sandström ny professor i läkemedelskemi

2021-08-18

Institutionen för läkemedelskemi gratulerar Anja Sandström som 1 juli 2021 befordrades till professor i läkemedelskemi.

Anja Sandström är ny professor i läkemedelskemi
Anja Sandström som 15 juni befordrades till professor i läkemedelskemi

Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskare med fokus på peptider och peptidomimetika i läkemedelsutveckling är befordrad till professor i läkemedelskemi.

Anja Sandström forskar inom området Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling med särskild inriktning på utformning och syntetisering av proteashämmare riktade mot virussjukdomar, samt att göra peptidhärmande molekyler av neuropeptider för användning mot neuropatisk smärta.

Måndag 9 augusti 2021 publicerade Anja Sandström med kollegor artikeln Antibacterial sulfonimidamide-based oligopeptides as type I signal peptidase inhibitors: Synthesis and biological evaluation i tidskriften European Journal of Medicinal Chemistry.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström, professor
Institutionen för läkemedelskemi
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10