Så undviker du överbelastning i Zoom vid terminsstart

2021-06-03

Med erfarenhet från januari 2020 förväntas kapacitetsproblem i Zoom när många lärosäten håller uppstartsmöten och välkomstseminarier samtidigt. Här tar du del av rekommendationer för dina Zoom-möten vid höstterminens start.

Zoom logotyp

Vid vårterminens start hade alla lärosäten i Sverige långt fler samtidiga användare än vad Zoom är dimensionerat att klara av. Det innebar stora kapacitetsproblem, och tjänsten var instabil ett antal dagar. När användningen återgick till normal nivå fungerade tjänsten som avsett.

För att förhindra liknande problem vid starten av höstterminen ökar leverantören Nordunet tillfälligt kapaciteten i Zoom. Samtidigt innebär höstterminen fler nya studenter och det är svårt att beräkna antalet samtidiga Zoom-användare som ansluter under terminens första dagar. Även en tillfällig kapacitetsökning innebär givetvis en stor kostnad, varför Nordunet försöker balansera åtgärderna.

För att undvika överbelastning vid terminsstart rekommenderas:

  • Planera om möjligt digitala aktiviteter på annan starttid än 09.00 och 13.00, då det är många lärosäten som använder just dessa tider.
  • Stora möten och seminarier som inte är relaterade till terminsstarten bör planeras till andra dagar än just terminens första dagar.
  • Nyanställda och nya studenter bör registrera och testa sitt Zoom-konto i god tid innan terminsstart så att de hinner prova och bekanta dig med verktyget. 

Har du frågor om Zoom? Alla anställda och studenter är välkomna på Zoom Café@UU på tisdagar 11.30-12.00. Läs mer och anslut på https://mp.uu.se/c/perm/link?p=267521030.

Kontakt

silhuettIT-servicedesk
telefon 4400
servicedesk@uu.se

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08