Förlängda åtgärder med anledning av Covid-19

2021-05-19

Uppsala universitet har tagit beslut om att förlänga redan gällande åtgärder till och med 29 augusti 2021.

Bild på coronaviruset

Förlängningen av rektorsbeslutet om fortsatt distansundervisning och hemarbete gäller från och med 1 juli till och med 29 augusti.

Två tillägg har tillkommit i detta nya beslut:

  • Minst två meters avstånd ska gälla mellan skrivande av skriftliga tentamina i tentamenssal
  • Nödvändiga smittsskyddsåtgärder ska vidtas i tentamenssal - särskilt vid in- och utpassering

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10