Gör dina föreläsningar interaktiva med Mentimeter

2021-05-19

Uppsala universitet erbjuder nu alla medarbetare en sajtlicens för Mentimeter: webbapplikationen som ger dig möjlighet att inkludera interaktiva inslag i dina presentationer och föreläsningar.

Sannolikt har du redan använt Mentimeter som åhörare på konferenser. Nu kan du själv inkludera det interaktiva verktyget i dina presentationer. Det är enkelt att komma igång: Logga in i appen med ditt UU-ID och välj mellan följande alternativ:

  • Flervalsfråga
  • Ordmoln
  • Öppen fråga
  • Graderingsskala
  • Ranking
  • Bildvalsfråga
  • "Q&A" som ger åhörarna möjlighet att ställa egna frågor till dig

Mentimeter är kompatibelt med undervisning i zoom, vilket öppnar många potentiella användningsområden och bidrar till att synliggöra allas röster i undervisningssituationen.

MER INFORMATION

BÖRJA ANVÄNDA MENTIMETER

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08