Stor vetenskaplig bredd då Uppsalas Apotekarstudenter presenterade fördjupningsprojekt

2024-01-25

Antibiotikautveckling, Immunterapier mot cancer och Antidepressiva läkemedel var några av alla ämnen i fokus då Uppsala universitets Apotekarstudenter redovisade sina fördjupningsprojekt vid ett sedvanligt välbesökt Projektsymposium. ”Vi är oerhört imponerade av studenternas presentationer som alla håller mycket hög nivå”, säger Jörgen Bengtsson, programansvarig, och Anja Sandström, prodekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Symposium 2024

Fredag 12 januari inbjöd Farmaceutiska fakultetens Apotekarprogram till traditionsenligt Projektsymposium där studenterna redovisar resultatet av sina fördjupningsprojekt för familj, vänner och lärare. Nytt för i år var de minutlånga presentationer där alla gavs tillfälle att inför en välfylld hörsal pitcha sin forskning inför den åtföljande postersessionen.

– Jag är oerhört imponerad av studenternas presentationer som alla håller mycket hög nivå och på ett tydligt sätt visualiserar den stora vetenskapliga bredd deras arbeten rymmer. Det är också inspirerande att se så många besökare på plats för symposiet, konstaterar Jörgen Bengtsson, Universitetslektor och programansvarig vid Apotekarprogrammet.

Studenterna har under höstterminen utfört sina projekt vid lärosäten, myndigheter och företag såväl inom som utanför Sveriges gränser, men flera har också valt att göra sitt arbete vid Farmaceutiska fakultetens forskningsmiljöer. Till dem hör Julia Lidar som vid Institutionen för läkemedelskemi designat och syntetiserat konjugat av sideroforer och antibiotika med målet att tränga genom de gramnegativa bakteriernas yttre membran.

Julia Lidar, Apotekarstudent

– Vi har lyckats utveckla ett fungerande konjugat som ser lovande ut, men alltjämt behövs ytterligare biologiska data innan vi säkert kan fastställa huruvida de är värda att gå vidare med. Blickar vi bakåt har det varit en mycket givande termin och jag kan absolut tänka mig en framtida karriär i en akademisk forskningsmiljö, konstaterar Julia som härnäst reser till Falun för praktik vid Apoteket Falu lasarett.

Vid Karolinska Institutet har Mielat Beyene utforskat Delta 1 T-celler som potentiell grund för utveckling av läkemedel mot cancer. Via analys av blodprover från friska patienter har Mielat visat att denna variant av T-celler verkligen har tumörhämmande effekter och på sikt – via framställning i laboratoriemiljö och injektion i cancerpatienter – kan utgöra ett framtida verktyg i immunterapi mot cancer.

– Det är utan tvekan spännande resultat, men självklart krävs betydligt fler tester för att säkert fastställa deras reella värde, säger Mielat, som under vårterminen ska praktisera vid Apotek Hjärtat på Odenplan, men också har bokat in en två veckor lång praktik vid ett sjukhusapotek i Skottland.

Mielat Beyene

Intressanta resultat levererade även Vanessa Hadoub som i en registerbaserad tidseriestudie analyserat användningen av antidepressiva läkemedel före och efter covid-utbrottet i mars 2020. Hennes statistik visar att under pandemins första månad minskade bruket av antidepressiva läkemedel bland förstagångsanvändare över 18 år med närmare 25 procent – för att därefter åter öka bland kvinnorna. Iakttagelser som Vanessa bedömer kan förklaras av det initialt ökade trycket på vården, åtföljt av den ökade stress många upplevde under pandemin, inte minst i de kvinnodominerade vårdyrkena.

Vanessa Hadoub har studerat förskrivning av antidepressiva läkemedel

– När jag går runt i salen kan jag inte låta bli att imponeras av alla fantastiska arbeten och skickliga presentationer. Jag vill också framhålla det arbete som Apotekarprogrammets utskott med Jörgen Bengtsson och Lisa Fredriksson Carreras i spetsen utfört kring symposiet där varje student nu får möjligheten att kliva fram inför föräldrar och vänner, vilket ytterligare befäster Studentsymposiets plats bland det akademiska årets absoluta höjdpunkter, säger Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Farmaceutiska fakulteten.

Studentuppvaktning

studentsympisoum 2024

apotekarstudent

presentation

MER INFORMATION

KONTAKT

Jörgen Bengtsson, UniversitetslektorJörgen Bengtsson, Universitetslektor
Ansvarig, Apotekarprogrammet
Jorgen.Bengtsson@farmaci.uu.se

Lisa Fredriksson Carreras, UniversitetsadjunktLisa Fredriksson Carreras, Universitetsadjunkt
Samordnare, Apotekarprogrammet
Lisa.Fredriksson@farmbio.uu.se

Anja Sandström prodekanAnja Sandström
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Ida Renström m fl

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08