SweDeliver välkomnar Recipharm som ny partner

2023-12-18

SweDeliver fortsätter sin expansion och välkomnar Recipharm som industripartner nummer 18. Recipharm är en svensk kontraktstillverkare av läkemedel med 30 faciliteter i tio länder och tre världsdelar. ”Den här rekryteringen adderar viktig spetskompetens till vår verksamhet” konstaterar Christel Bergström, Centrumledare och professor vid Institutionen för farmaci.

SweDeliver välkomnar Recipharm som ny partner

SweDelivers industriella nätverk expanderar i rask takt. En månad efter att den internationella bioläkemedelskoncernen Chiesi presenterades som ny partner, välkomnar kompetenscentret Recipharm som partner nummer 18.

Recipharm logoRecipharm är en svensk kontraktstillverkare av läkemedel med fokus på design, utveckling och tillverkning av produkter för läkemedelstillförsel till en global marknad. Med patient-  och kundbehov som främsta ledstjärna är Recipharms innovationsverksamhet viktig i utveckling av nya behandlingsmöjligheter.

– Vår ambition är att etablera SweDeliver som världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel, och rekryteringen av Recipharm med 30 faciliteter i tre världsdelar, adderar utan tvekan viktig spetskompetens till vår verksamhet, säger Christel Bergström, Centrumledare och professor vid Uppsala universitets Institution för farmaci.

FAKTA

  • Recipharm tillhör, med huvudkontor i Sverige och ett 30-tal tillverknings- och utvecklingsanläggningar i Europa, Indien, Israel och Nordamerika, världens ledande kontraktstillverkare inom läkemedelsektorn.
  • SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel med ekonomiskt stöd från Vinnova.
  • SweDeliver fokuserar på viktiga forskningsutmaningar inom Parenteral, Oral och Pulmonär läkemedelstillförsel.
  • Med Recipharm välkomnar SweDeliver industripartner nummer 18.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professorChristel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Uppsala universitet

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Recipharm

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08