Ny avhandling sätter stopp för svavelosande kemilaboratorier

2023-12-06

I en aktuell avhandling introducerar Marcus Söderström, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, en ny metod att tillföra svavel i större molekyler och dessutom – grattis alla kemister – utan den karaktäristiska lukten. Disputationen äger rum 20 december vid Biomedicinskt centrum, Uppsala.

Marcus Söderström
Marcus Söderström, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet

I sin avhandling C1 Building Blocks: New Approaches for Thiomethylations and Esterification redogör Marcus Söderström, doktorand vid Uppsala universitet, för hur reagensen Dimetylsulfid tillsammans med aktiveraren Bortrifluorid möjliggör effektiv tillsättning av små svavelbyggstenar i organiska molekyler – ett välkommet tillskott i den kemiska verktygslådan.

– I mitt masterprojekt provade jag ett antal reagenser för insättning av svavel och fick träff med Dimetylsulfid. Resultatet utmynnade i mitt doktorandarbete där vi med framgång applicerat modellen på ytterligare molekylstrukturer, vilket i sin tur genererat flera olika svavelbaserade funktionella grupper, säger Marcus Söderström.

Avhandling
Ladda hem och läs Marcus Söderströms avhandling

Dimetylsulfid används redan flitigt vid organiska synteser, men desto mer sällan som reagens inom svavelkemin. Med Marcus Söderströms avhandling är sannolikheten stor att denna organiska förening får en mer framskjuten position i dragskåpen, inte minst då den nya metoden kan genomföras utan att utsätta laboratoriet för den särpräglade doften av svavel.

– Det var visserligen inte studiens enda syfte, men blev snabbt en mycket uppskattad bonus i vårt eget laboratorium. Nu hoppas vi att våra resultat får god spridning även bortom Uppsala, samtidigt som vi själva för diskussioner kring hur vi ska fortsätta utvecklingen av våra nya metoder.

Marcus Söderström tog examen vid Uppsala universitets Apotekarprogram 2018 och rekryterades därefter till en doktorandtjänst vid professor Luke Odells forskargrupp i Preparativ läkemedelskemi vid Farmaceutiska fakulteten. Onsdag 20 december försvarar han sin avhandling vid Uppsala Biomedicinskt Centrum.

– Därefter ligger vägen öppen, men med siktet ställt på en fortsatt karriär inom akademisk forskning ligger en position som postdoc nära till hands, gärna med fokus på tidig läkemedelskemi och utveckling av nya antibiotika. Fråga mig igen 21 december så vet jag förhoppningsvis mer, säger Marcus Söderström.

FAKTA

  • Marcus Söderström försvarar sin avhandling vid BMC sal A1:111a, Husargatan 3, onsdag 20 december, kl. 13.15.

MER INFORMATION

KONTAKT

​Marcus Söderström, doktorandMarcus Söderström, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Marcus.Soderstrom@ilk.uu.se

Text & foto: Magnus Alsne

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10