Läkemedelskemister i framgångsrikt samarbete för nytt sätt att blockera SARS-CoV-2-replikering

2023-11-09

I november lämnade ett tvärvetenskapligt forskarteam – med bland andra Anja Sandström och Lindon Moodie – SciLifeLabs läkemedelsplattform efter två års framgångsrik utveckling av en substans med potential att blockera SARS-CoV-2-replikering. "Det här är ett lysande exempel på hur samarbete lönar sig", säger Kristian Sandberg, chef vid plattformen.

Exit vid SciLifeLabs läkemedelsplattform 7 november
Exit vid SciLifeLabs läkemedelsplattform 7 november

Under pandemin inledde läkemedelskemisterna professor Anja Sandström och docent Lindon Moodie ett samarbete med Jens Carlsson och Helena Danielson, professorer vid Uppsala universitets Medicinska fakultet, i syfte att identifiera nya sätt att blockera SARS-CoV-2-replikering. Två år senare lämnar deras gemensamma projekt SciLifeLabs Läkemedelsplattform (DDD) efter att ha tecknat avtal med ett internationellt bioteknikföretag för vidareutveckling av den läkemedelskandidat de tagit fram.

– Tidpunkten, anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och vårt gemensamma fokus var alla viktiga framgångsfaktorer. Det fanns en avgörande nerv och energi i samarbetet, och längs projektets gång etablerade vi resultatrika samarbeten med internationella forskningsinstitut och MAX IV-laboratoriet. Våra framsteg visar verkligen hur snabbt forskning kan gå framåt när alla är samordnade, säger professor Jens Carlsson.

Projektet erhöll stöd vid SciLifeLabs DDD-plattform och en inledande publicering gjordes redan februari 2022. Forskargruppen fokuserade på design och kemisk syntes av modifierade molekyler, vilka DDD-plattformen hjälpte till att utvärdera via studier av verkningsmekanismer, ADME-profilering och farmakokinetisk profilering in vivo.

Kristian Sandberg, plattformschef
Kristian Sandberg, plattformschef, SciLifeLab

– I Nevermore Covid-projektet beviljades vår plattform finansiering för att stödja projekt i syfte att utvecka läkemedel mot SARS-CoV-2 huvudproteas (Mpro). Vi förberedde nödvändiga screeninganalyser för identifiering och lead generering av Mpro-hämmare. Därefter identifierade vi de mest lovande resultaten i samarbete med forskargruppen. Projektet syftade till att utveckla ledande föreningar med potential att nå kliniska studier, och utmynnade i ett lysande exempel på hur samarbete lönar sig”, säger Kristian Sandberg, plattformschef forskare vid institutionen för läkemedelskemi.

SARS-CoV-2-viruset har två centrala proteaser. Den förening teamet utvecklat hämmar en av dessa, vilket i sin tur hämmar replikering. Den utvecklade tekniken och metodiken kan snabbt anpassas till framtida behov av viral pandemi.

”Det här är ett vetenskapligt intressant projekt och vi vet att det kommer att finnas ett kommande behov av covid-hämmande ämnen. Nu har vi etablerat en effektiv strategi och ett kompetent team för framtida utmaningar”, säger Helena Danielson.

Anja Sandström och Lindon Moodie, Institutionen för läkemedelskemi
Lindon Moodie och Anja Sandström, Institutionen för läkemedelskemi

MER INFORMATION

KONTAKT

Kristian Sandberg, chefKristian Sandberg, chef
SciLifeLabs läkemedelsplattform
Kristian.Sandberg@ilk.uu.se

Lindon Moodie, docentLindon Moodie, docent
Institutionen för läkemedelskemi
Lindon.Moodie@ilk.uu.se

Anja Sandström, ProfessorAnja Sandström, Professor
Institutionen för läkemedelskemi
Anja.Sandstrom@ilk.uu.se

Text: SciLifeLab, Magnus Alsne, foto: SciLifeLab, Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08