Fokus på Analytisk farmaceutisk kemi: ”Står inför en mycket intressant framtid”

2023-11-09

Vad gör egentligen en Analytisk farmaceutisk kemist? Följ med till BMC och laboratoriet som bidragit till att avslöja en fuskande olympisk guldmedaljör, satt skräck i Sveriges stadsbadare och just nu intar en central roll i att skapa en behandling för världens näst dödligaste tumörsjukdom.

Forskning pågår i Analytisk farmaceutisk kemi
Forskning pågår i Analytisk farmaceutisk kemi

Våren 2022 riktades det massmediala strålkastarljuset mot Uppsala och Biomedicinskt Centrum. Emelie Sedvall, doktorand i Analytisk farmaceutisk kemi hade i en studie av insekter i Fyrisån funnit spår av 33 olika läkemedelssubstanser. Flera av dem förekom i mer än åttio procent av proverna. Oron blev stor och Emelie fick besvara oräkneliga frågor om resultaten. Först då SVTs team ville veta hur insekternas humörnivåer påverkas av antidepressiva läkemedel gick hon bet.

Se inslag med Emelie Sedvall i SVT
Se inslag med Emelie Sedvall i SVT Nyheter

– Vår forskargrupp utvecklar sofistikerade analysmetoder för komplexa provmaterial. Verktyg som vi använder både i vår egen forskning och i tvärvetenskapliga samarbeten där kemisk analys är central för kunskapsinhämtning. Våra resultat är relevanta och väcker inte sällan stort intresse. Problemet är just att journalisternas frågor ofta fokuserar på annat än metoderna vi skapar, så här har vi en pedagogisk utmaning, konstaterar Mikael Hedeland, professor i Analytisk farmaceutisk kemi.

Fem år efter att Mikael Hedeland rekryterades till Uppsala universitet är hans grupp engagerad i ett flertal projekt som överbryggar de Farmaceutiska och Medicinska fakulteterna. Till de mest uppmärksammade hör ett samarbete med Akademiska sjukhuset i syfte att hitta nya vägar att behandla primär levercancer – världens idag näst dödligaste tumörsjukdom och ett projekt Vetenskapsrådet nyligen valde att finansiera med ett mångmiljonanslag. I arbetsgruppen ingår Hans Lennernäs, professor i Biofarmaci som i tjugo år verkat nära Mikael Hedeland:

– Utveckling av nya läkemedel och behandlingar kräver allt känsligare metoder för analys av aktiva substanser, deras metaboliter och effekt på kroppens egna metaboliter och markörer. Det gäller såväl ingenjörskonstruerade mikrosystem som patientprover, och tillgången till expertis i Analytisk farmaceutisk kemi möjliggör för Uppsala universitet att effektivisera farmaceutisk forskning och vårdens utrymme att följa och individualisera framtida läkemedelsterapier, säger Hans Lennernäs som till dags dato delar 29 vetenskapliga publiceringar med Mikael Hedeland.

Forskargruppen skapar rubriker även långt bortom läkemedelsvärlden. Med hjälp av trådsvampen Cunninghamella upptäckte de att den anabola steroiden oxandrolon, som kroppen snabbt utsöndrar, efterlämnar en annan, mer långlivad och spårbar substans. Resultaten bidrog till att Världsantidopingbyrån WADA tog fram 105 prover från Olympiska spelen i Aten år 2004. Med den nya kunskapen kunde flera fuskare avslöjas och ett antal medaljer återtas retroaktivt. Idag leder doktoranden Malin Nilsson Broberg forskarspåret vidare.

Malin Nilsson Broberg, prisbelönt doktorand
Malin Nilsson Broberg, prisbelönt doktorand

– Jag upptäckte ämnet då jag deltog i en sommarforskarskola vid Farmaceutiska fakulteten och tre dagar efter min Apotekarexamen påbörjade jag forskarutbildningen. Idag söker jag metaboliter som signalerar förekomst av illegala dopingsubstanser bland människor och hästar, ett arbete som för mig har starka etiska incitament. Ska jag beskriva miljön i vår grupp tänker jag framför allt på hur mycket alla bidrar till det gemensamma, liksom det stora engagemang som omger vår pedagogiska verksamhet, säger Malin som själv erhöll Farmacevtiska Studentkårens pedagogiska pris 2022.

Analytisk farmaceutisk kemi har en erkänt stark ställning vid Uppsala universitets farmaceutiska utbildningar. Antalet obligatoriska kurser är högst bland Sveriges Apotekarprogram och positionen är framskjuten även i Skandinavisk jämförelse. Studenter på grundnivå tar del av den verktygslåda ämnet erbjuder och hur den bör användas för bästa resultat. Längre fram tar mer komplex problemlösning i kurslaboratoriet vid – och många studenter återkommer för att ytterligare fördjupa sina kunskaper.

Jakob Haglöf, excellent lärare
Jakob Haglöf, excellent lärare

– Varje termin mottar vi ett stort antal ansökningar om att göra examensarbete i vår grupp. Studenterna vi välkomnar är både nyfikna och motiverade, och flera väljer att utföra sitt projekt i nära samverkan med företag och myndigheter. I princip alla går direkt från examen till fast anställning, och några väljer att stanna hos oss som doktorander vilket naturligtvis är mycket glädjande, säger Jakob Haglöf, en av åtta excellenta lärare vid Farmaceutiska fakulteten.

I oktober 2023 tog gruppen initiativ till ett tvådagarsmöte med ämneskollegor vid Universiteten i Oslo och Köpenhamn. Med initialt fokus på student- och lärarutbyten belystes möjligheterna till utvecklat samarbete. Parterna identifierade snabbt utrymme att tillägna sig varandras styrkor och redan nu förbereder Jakob Haglöf och Mikael Hedeland implementering av muntliga examina – ett upplägg som röner stora framgångar i Oslo. Kommande höst står Uppsala värd för nästa konferens.

– Nu har vi lagt grunden till Skandinavisk samverkan. Inom kort inleder vi rekryteringen av en VR-finansierad doktorand i syfte att utveckla metoder för mer exakta lipidanalyser vilket kommer att öppna flera viktiga dörrar för oss. Dessutom har vi flera ansökningar ute som ger oss anledning att hoppas på fortsatt framgång, så vår grupp går utan tvekan en mycket intressant framtid till mötes, konstaterar Mikael Hedeland.

Uppsala universitets forskargrupp i Analytisk farmaceutisk kemi
Uppsala universitets forskargrupp i Analytisk farmaceutisk kemi

FAKTA

  • Farmaceutiska fakultetens forskargrupp i Analytisk farmaceutisk kemi arbetar främst med fokus på bioanalys – bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system – och i synnerhet separationsmetoder kopplade till masspektrometri.
  • Gruppens inriktningar rör i huvudsak Läkemedel i miljön, Läkemedelsmetabolism och dopningskontroll samt Metabolomik.
  • Gruppen letar alltid efter nya talanger som vill göra examensarbete, doktorera eller arbeta som postdok vid BMC. Kontakta Mikael Hedeland för mer information om gruppens verksamhet.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mikael Hedeland, ProfessorMikael Hedeland, Professor
Institutionen för läkemedelskemi
Mikael.Hedeland@ilk.uu.se

Jakob Haglöf, UniversitetsadjunktJakob Haglöf, Universitetsadjunkt
Institutionen för läkemedelskemi
Jakob.Haglof@ilk.uu.se

Malin Nilsson Broberg, DoktorandMalin Nilsson Broberg, Doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Malin.Broberg@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10