Vetenskapsrådet anslår 7,6 miljoner till Ulf Göransson och Mikael Hedeland

2023-11-07

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Ulf Göransson, professor i farmakognosi, och Mikael Hedeland, professor i analytisk farmaceutisk kemi, som i Vetenskapsrådets utlysning Naturvetenskap och teknikvetenskap erhåller närmare 7,6 miljoner kronor till forskning om peptiddesign och metodutveckling.

Ulf Göransson och Mikael Hedeland erhåller 7,6 miljoner från Vetenskapsrådet
Ulf Göransson och Mikael Hedeland erhåller 7,6 miljoner från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet beviljar två nya miljonanslag till forskare vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet: Ulf Göransson, professor i farmakognosi, erhåller 3,8 miljoner till peptiddesign och Mikael Hedeland, professor i analytisk farmaceutisk kemi, erhåller 3,75 miljoner kronor till metodutveckling för analys av lipider.

– Anslaget ger oss utrymme att ta nästa viktiga steg i ett pågående projekt med fokus på effektivare behandling av primär levercancer. Inom kort påbörjar vi rekryteringen av en doktorand i syfte att utveckla metoder för mer exakta lipidanalyser, verktyg som vi på sikt kommer att ha stor nytta av i vår tvärvetenskapliga samverkan med framför allt medicinsk forskning, säger Mikael Hedeland, huvudsökande i projektet Förbättringar i strukturell och kvantitativ lipidomik med applikationer inom levercancer.

Forskargrupp Analytisk farmaceutisk kemi
Forskargrupp Analytisk farmaceutisk kemi

Bland de medsökande återfinns Mikael Engskog i samma forskargrupp, Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, Femke Heindryckx vid Uppsala universitets medicinska fakultet och David Balgoma vid Universidad de Valladolid. Med förenad kompetens har de redan lagt grunden i sin ambition att identifiera prediktorer som möjliggör tidigare diagnos, individualiserad behandling och påtagligt förbättrad överlevnadsgrad vid primär levercancer, den idag näst dödligaste tumörformen.

– Vetenskapsrådets stöd är oerhört viktigt för vårt fortsatta arbete. Analytisk kemi är sällan prioriterat i de stora utlysningarna trots att vi genererar relevant kunskap både i egna studier såväl som till interdisciplinära samarbeten, något det här projektet är ett tydligt exempel på. Just nu har vi ytterligare två gemensamma ansökningar ute och hoppas på fortsatt framgång då primär levercancer är en sjukdom där viktiga framsteg är inom räckhåll, konstaterar Mikael Hedeland.

I samma utlysning beviljar Vetenskapsrådet 3,8 miljoner kronor till Ulf Göransson, professor vid institutionen för Farmaceutisk biovetenskap, och projektet Nya molekyler för läkemedelsutveckling – Peptider designade för nya mål. Redan år 2022 presenterade Ulf Göranssons forskargrupp en syntetisk peptid med vilken forskare vid KI identifierat en alternativ metod att förebygga och behandla infektion vid vård med urinvägskateter.

Ulf Göransson, professor i farmakognosi
Ulf Göransson, professor i farmakognosi

– Många av våra framsteg sker i tvärvetenskaplig samverkan, bland annat med Natalia Ferraz forskningsmiljö i materialkemi vid Uppsala universitet. Nu identifierar vi utrymme att bidra till ytterligare nytta för både patient och vårdgivare, och Vetenskapsrådets stöd utgör ett viktigt tillskott för oss att ta vårt arbete vidare säger Ulf Göransson.

FAKTA

  • Vetenskapsrådet beviljar i utlysningen Naturvetenskap och teknikvetenskap nästan 1,4 miljarder kronor för åren 2023–2027.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulf Göransson, ProfessorUlf Göransson, Professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Ulf.Goransson@farmbio.uu.se

Mikael HedelandMikael Hedeland, Professor
Institutionen för läkemedelskemi
Mikael.Hedeland@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10