Institutionen välkomnar Yassir Al-Tikriti, Anton Norberg och David Juriga

2023-10-03

Institutionen för läkemedelskemi välkomnar postdoc Yassir Al-Tikriti, doktorand Anton Norberg, och forskare Dávid Juriga som alla ansluter till Professor Per Hanssons forskningsmiljö i Farmaceutisk fysikalisk kemi och SweDelivers arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel.

Yassir Al-Tikriti, Anton Norberg och David Juriga, SweDeliver
Yassir Al-Tikriti, Anton Norberg och David Juriga, Institutionen för läkemedelskemi

Yassir Al-Tikriti är redan välbekant i vid Institutionen för läkemedelskemi och SweDeliver efter att hos oss ha utfört sitt doktorandprojekt Microgels as drug delivery vehicles: loading and release of amphiphilic drugs vilket han disputerade 14 juni 2022. Yassir Al-Tikriti, som är farmaceut med examen från Bagdads universitet och år 2012 erhöll sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet, har det senaste året arbetat som Pharmaceutical Development & Research Manager vid Calliditas Therapeutics AB. Vi är mycket glada att åter få välkomna Yassir som nu ansluter som postdoc vid Per Hanssons forskningsmiljö i Farmaceutisk fysikalisk kemi.

Anton Norberg har tidigare erfarenhet från Farmaceutiska fakulteten och SweDeliver då han sommaren 2021, som en av sex mycket lovande studenter, fick möjlighet att göra sex veckors sommarpraktik vid Apotek Produktion & Laboratorier AB – en av kopetenscentrets industripartners. Efter examen från Uppsala universitets Apotekarprogram har Anton erfarenhet från arbete vid Cytiva och Enphasys. Vi är mycket glada att välkomna Anton som doktorand vid vår institution där han kommer att fortsätta utvecklingen av Marcus Wanselius resultat i projektet Fysikemiska aspekter av subkutan administrering av läkemedel.

Dávid Juriga ansluter till SweDeliver och Farmaceutiska fakulteten från forskartjänster vid Semmelweis Universitet och Groningens universitet. Vid Institutionen för läkemedelskemi har Dávid redan påbörjat sitt arbete med att studera sambanden mellan in vitro egenskaper hos olika subkutant administrerade peptider som visar lovande resultat i cancerbehandling – liksom deras biotillgänglighet och upptagning in vivo. Viktiga resultat är att vänta och vi är mycket glada att välkomna Dávid till oss.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid institutionen för läkemedelskemis forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi.

MER INFORMATION

KONTAKT

Per HanssonPer Hansson, professor
Institutionen för läkemedelskemi
Per.Hansson@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08