Fyra tummar upp för SweDeliver sommarpraktik vid AstraZeneca

2023-09-20

Vad sägs om sex veckors sommarpraktik vid ett av världens ledande läkemedelsföretag? Vi ställde frågan till Tilde Hagelin, apotekarstudent vid Uppsala universitet, och Frederik Dörr, Senior Scientist vid AstraZeneca.

Tilde Hagelin, Uppsala universitet, och Frederik Dörr, AstraZeneca.
Tilde Hagelin, Uppsala universitet, och Frederik Dörr, AstraZeneca.

SweDeliver, det nationella kompetenscentret i läkemedelstillförsel, fortsätter att förena den farmaceutiska världen: Sommaren 2023 fick ännu en skara framtida läkemedelsexperter chansen att göra praktik vid centrets industripartners. En av dem var Tilde Hagelin, apotekarstuderande vid Uppsala universitet, som tog tåget till Mölndal och AstraZeneca.

– Jag visste att SweDeliver erbjuder möjlighet till sommarpraktik, och så snart jag såg annonsen kände jag att det var perfekt för mig. Jag har ett stort intresse för läkemedelsutveckling och vill på sikt doktorera inom området, så att redan under min grundutbildning få delta i forskning vid en branschjätte som AstraZeneca är naturligtvis oerhört värdefullt, säger Tilde Hagelin.

AstraZenecas anläggning i Mölndal
AstraZeneca R&D, Mölndal

AstraZeneca är ett av världens största läkemedelsföretag med ett mångårigt engagemang i SweDeliver. Vid anläggningen i Mölndal, ett av koncernens tre strategiska vetenskapliga centrum, arbetar man med fokus på kardiovaskulära/metabola och andningssjukdomar – med starkt understöd av forskning och utveckling inom läkemedelstillförsel.

– Jag ville praktisera vid ett företag som bedriver innovativ forskning i moderna miljöer, och då är AstraZeneca ett säkert val. På plats i laboratoriet fick jag driva ett projekt med fokus på partikelkaraktärisering av hjälpämnen, vilket ska ligga till grund för en ny databas. I arbetet ingick även programmering i Python för att hantera den information mitt arbete genererade, så jag fick verkligen med mig både många och viktiga kunskaper tillbaka till Uppsala, konstaterar Tilde Hagelin.

Även vid AstraZeneca är upplevelsen av SweDelivers sommarpraktik uteslutande positiv. Företaget stärker just nu sina rutiner för identifiering, användning och återanvändning av data i syfte att möjliggöra nya digitala tillvägagångssätt – och Tilde Hagelins insatser beskrivs som ett lika värdefullt som uppskattat bidrag i att ta processen ännu ett steg.

– Vi är fantastiskt nöjda med Tildes arbete. De resultat hon presterat är av direkt relevans för våra framtida utvecklingsprojekt och att skapa bättre grund för vår digitala approach. Att vi dessutom fick tillfälle att introducera Tilde i grundläggande kodning för databehandling i Python tillförde ytterligare värden för både oss och henne, säger Frederik Dörr, Senior Scientist vid AstraZeneca.

Hemma i Uppsala har Tilde Hagelin just påbörjat termin 9 vid Apotekarprogrammet. Innan examen väntar både fördjupningsprojekt och verksamhetsförlagd utbildning – men redan nu har hon fått en viktig inblick i hur forskare arbetar vid ett av världens ledande läkemedelsföretag.

– Som sommarpraktikant inom SweDeliver fick jag tillämpa mina kunskaper på riktigt samtidigt som jag lärde mig otroligt mycket om både forskningsmetodik och dataanalys. Idag är jag ännu mer motiverad att doktorera med siktet ställt på en karriär som forskare – och jag vill verkligen uppmana alla som tänker sig en framtid inom läkemedelsindustrin att söka en praktikplats nästa gång möjligheten dyker upp!

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • Med Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners bedriver SweDeliver forskning om parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel.
  • SweDelivers satsning på sommarpraktikanter är ett av flera initiativ i syfte att stärka studenternas engagemang i den forskning centret bedriver och att därmed vidga plattformen för rekrytering av nya doktorander och fördjupningsstudenter.
  • Satsningen är också ett steg för centret att bidra till den ökande mobiliteten mellan akademi och industri.

MER INFORMATION

KONTAKT

​Christel BergströmChristel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Privat, AstraZeneca, Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08