Nu har NorDoc Summer School 2023 börjat!

2023-08-16

Tisdag 15 augusti välkomnade vicerektor Mats Larhed deltagarna vid den sjätte upplagan av NorDoc Summer School till Sverige, Uppsala universitet och en vetenskaplig arena som förenar forskare från hela Nordeuropa i jakten på effektiva metoder att möta den accelererande antibiotikaresistensen.

Nu angör NorDoc Uppsala universitet
Nu angör NorDoc Uppsala universitet

Med start tisdag och tre dagar framåt är Uppsala universitet och Karolinska Institutet värd för NorDoc Summer School: Antibiotics according to a new generation. Den internationella forskarskolan, som i år arrangeras för sjätte sommaren i följd, sätter fokus på Antimikrobiell resistens: Av Världshälsoorganisationen, WHO, definierat som ett av de tio största hoten mot den globala folkhälsan.

– Uppsala utgör nav för både stark grundforskning och flera betydelsefulla initiativ inom antibiotikafältet. Samtidigt har vi nått punkten där internationell och tvärvetenskaplig samverkan är absolut nödvändig. Att vi nu välkomnar forskare, experter och opinionsbildare från ett tiotal länder till Uppsala är ett betydelsefullt steg i arbetet att vässa våra verktyg ytterligare, säger Anders Backlund, professor vid Farmaceutiska fakulteten och koordinator för evenemanget.

Enligt NorDoc-tradition väljer värduniversitetet fokusområde utifrån de egna styrkorna, och med Uppsala Antibiotic Center, ENABLE-2 och ReAct inom de egna leden var antibiotika ett naturligt tema då NorDoc gav Uppsala universitet förtroendet att arrangera sommarens mötesplats. De kommande dagarna genomförs workshops och föreläsningar med en rad ledande forskare, och fredagens avslutande panelsamtal i Uppsala universitetsaula kan bäst beskrivas som ett toppmöte inom området.

Mats Larhed, Peter Ståhlberg & Eva Garmendia
Mats Larhed, Peter Stålberg och Eva Garmendia

– Bakterier låter sig inte stoppas av nationella gränser, och det är glädjande att vi via NorDoc kan tillvarata våra starka regionala förutsättningar inom antibiotikaforskning till att fortsätta utveckla våra nordiska samarbeten. Dessutom inspirerar det att se hur många yngre forskare som tar möjligheten att delta vid mötet, vilket utan tvekar bådar gott för vårt framtida arbete, konstaterar Mats Larhed, vicerektor vid Uppsala universitets Vetenskapsområde för medicin och farmaci.

NorDoc Summer School är också en viktig arena för doktorander och postdocs från de Nordiska länderna. Här bygger juniora forskare professionella nätverk, delar erfarenheter och samlar värdefull kunskap för sin framtida verksamhet. Under sin vistelse i Uppsala och Stockholm har de bland annat möjlighet att besöka Nobel Forum – arbetsplats för Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet – och att presentera sin pågående forskning vid torsdagens postersessioner i Uppsala universitetshus.

Pitsiree Praphandwittaya och Doaa Higazy
Pitsiree Praphandwittaya och Doaa Higazy

– Jag anlände till Sverige och Uppsala redan igår och har använt tiden till att besöka bland annat Linnéträdgården och Uppsala Domkyrka. Nu ser jag fram emot att uppleva NorDoc Summer School och att ta del av vad som ligger i pipeline inom den farmaceutiska forskningen, i synnerhet med fokus på antibiotikaområdet som jag själv är verksam inom, säger Pitsiree Praphandwittaya, postdoc vid Islands universitet.

FAKTA

  • NorDoc Summer School 2023  genomförs i Uppsala och Solna, 16–18 augusti
  • Sommarskolan arrangeras i samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, ReAct, Uppsala Antibiotic Center och Uppsala Kommun.
  • NorDoc Network samlar 21 universitet och lärosäten i sex länder.

På plats för NorDoc 2023
Juniora forskare på plats för NorDoc Summer School 2023

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders BacklundAnders Backlund, Professor
Uppsala universitet
Anders.Backlund@farmbio.uu.se

text & foto: Magnus Alsne

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08