SweDeliver och NextBioForm-konferens tar läkemedelsvärlden till Uppsala

2023-07-31

27-29 november arrangerar SweDeliver och NextBioForm konferensen New Horizons in Drug Delivery and Formulation 2023, en internationell arena där akademi och industri möts i Uppsala för att presentera de senaste vetenskapliga framstegen inom formulering och tillförsel av läkemedel.

– Över hela världen pågår forskning i syfte att tillgodose de många behoven av nya och förbättrade behandlingsstrategier. Nu samlar vi vårt fält vid Uppsala Konsert & Kongress för att dela aktuell kunskap och bana mark för framtida innovationer. Parallellt lägger vi stor vikt vid nätverkande och att ge förnyad energi åt befintliga kontakter, säger Alexandra Teleki, biträdande Centrumledare i SweDeliver.

Clare Strachan, Helsingfors universitet
Clare Strachan, Helsingfors universitet

Konferensens vetenskapliga program rymmer fyra sessioner som belyser Delivery of Biologics, Drug delivery and formulation, Virtual drug delivery samt Advanced analytics and characterisation methods – var och en ledd av en speciellt inbjuden expert som rapporterar direkt från forskningsfronten. På talarlistan står också Clare Strachan, professor vid Helsingfors universitet, som gästar Uppsala för att delta i John Sjögren-seminariet som i år sätter fokus på framtida utmaningar inom läkemedelsutveckling.

– Som nationella kompetenscentrum med linjerande uppgifter ser vi viktiga synergieffekter i att utveckla gemensamma forum för kunskapsutbyten och arrangerar sedan två år en seminarieserie där våra juniora medarbetare presenterar sina projekt. Vid höstens konferens fortsätter vi på inslagen linje med bland annat två postersessioner och rabatterad deltagaravgift för doktorander i syfte att ytterligare stärka kontaktytorna mellan dagens och framtidens forskare, säger Christel Bergström, Centrumledare i SweDeliver.

Förberedelserna inför konferensen pågår och nya programpunkter publiceras fortlöpande. Registrering är öppen.

MER INFORMATION

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Med Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 16 industripartners utför SweDeliver forskning kring parenteral, oral och pulmonär tillförsel.
  • NextBioForm är ett centrum med 18 partners som arbetar med fokus på kompetensutveckling, innovation och utveckling av formuleringar och processtekniker för biologiskt baserade läkemedel.

KONTAKT

Christel Bergström, professorChristel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

Alexandra Teleki, Universitetslektor
Bitr. centrumledare, SweDeliver
alexandra.teleki@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl.

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08