Birgitta Hellsing vinner Farmacevtiska studentkårens pedagogiska pris 2023

2023-06-01

– Att jag erhåller priset för studentbemötande är i mycket en reflektion av allt det positiva mötet med studenterna ger mig, säger Birgitta Hellsing, administrativ samordnare vid Institutionen för läkemedelskemi, som tillsammans med Anne-Lie Svensson och Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap erhåller Farmacevtiska Studentkårens pedagogiska priser 2023.

Pedagogiska pristagare 2023
Pedagogiska pristagare: Anne-Lie Svensson, Birgitta Hellsing och Ola Söderberg

Farmacevtiska studentkårens Studieråds pedagogiska pris tilldelas Anne-Lie Svensson, lektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, för att hon med kompetens, engagemang och kreativitet berikar och förbättrar lärandemiljön för sina studenter. Studierådet framhåller i sin motivering även Anne-Lies passion för undervisning, djupa förståelse för studenternas individuella behov och förmåga att inspirera och motivera dem att ta initiativ, utmana sig själva och sträva efter framgång.

Anne-Lie Svensson, lektor
Anne-Lie Svensson, lektor

– Att få Studierådets pris är verkligen en speciell ära då det kommer från de studenter jag undervisar. Extra roligt är att de i sin motivering lyfter att jag skapar det jag eftersträvar: en positiv, trygg och lärorik miljö där de utifrån sina behov blir engagerade och inspirerade att vilja lära, säger Anne-Lie Svensson som 2021 även tilldelades Uppsala universitets Pedagogiska pris.

Birgitta Hellsing, administrativ samordnare vid Institutionen för läkemedelskemi, tilldelas Studierådets pris för studentbemötande. I sin roll välkomnar Birgitta studenter som gör fördjupningsprojekt, utför sommarforskning och deltar i styrelsearbete vid institutionen. Rådet framhåller i sin motivering hur Birgitta med positiv attityd och hårt arbete utgör en inspiration för fakultetens studenter.

Birgitta Hellsing, administrativ samordnare
Birgitta Hellsing, administrativ samordnare

– Priset kommer verkligen som en stor och trevlig överraskning! Jag träffar ju främst studenterna utanför studiesituationen: då de påbörjar sina examensarbeten och när de någon gång hinner fika mellan alla experiment och värdefulla insatser de uträttar för vår institution. Att se deras glädje, energi och stora engagemang är otroligt inspirerande, och att jag erhåller priset för studentbemötande är i mycket en reflektion av allt det positiva som mötet med studenterna ger mig.

Studierådets pris för studentinflytande tilldelas Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap. Styrelsen – som idag består av Ola Söderberg, Göran Alderborn, Ola Spjuth, Ulf Göransson, Christina Wedén, Marina Rönngren, Frida Lindberg, Maryam Tofiq och Oskar Lövström – erhåller priset för sitt arbete med att utmärkta sätt att ta studenters intresse i beaktan

– Institutionsstyrelsen har efterfrågat, kampanjat för och nu rekryterat en studentrepresentant, vilket effektiviserat kommunikationen med studierådet, något vi verkligen uppskattar och får oss att se fram emot framtida relationer, konstaterar Abubakar Shakeel, vice ordförande i Farmacevtiska Studentkåren med ansvar för utbildningsfrågor.

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Anne-Lie Svensson, Birgitta Hellsing och Institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap till mycket välförtjänta priser som delades ut vid Farmacevtiska Studentkårens Kårmöte 30 maj.

Prisutdelning på Pharmen 30 maj 2023
Prisutdelning på Pharmen 30 maj 2023

MER INFORMATION

KONTAKT

Birgitta Hellsing, Adm. samordnare
Inst. för läkemedelskemi
birgitta.hellsing@ilk.uu.se

Anne-Lie Svensson, Pedagogisk pristagagareAnne-Lie Svensson, universitetslektor
Inst. för farmaceutisk biovetenskap
Anne-lie.Svensson@farmbio.uu.se

Ola Söderberg, professorOla Söderberg, prefekt
Inst. för farmaceutisk biovetenskap
Ola.Soderberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Farmis, privat

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08