Agnes Morén och Samia Mohammed belönas för studentarbeten

2023-01-18

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Samia Mohammed, studerande vid Receptarieprogrammet, till Sveriges Apoteksförenings pris och Agnes Morén, studerande vid Apotekarprogrammet, till Medicinalrådet Per Manells pris som utdelades vid Studentsymposiet 13 januari 2023.

Samia Mohammed erhåller Sveriges Apoteksförenings pris
Samia Mohammed erhåller Sveriges Apoteksförenings pris

Vid Farmaceutiska fakultetens traditionsenliga Studentsymposium presenterar studenter vid Uppsala universitets Apotekar- och Receptarieprogram sina vetenskapliga fördjupningsprojekt. I samband med symposiet delar Sveriges Apoteksförening ut pris för bästa presentation av examensarbete på grundnivå, en utmärkelse som i år tilldelades Samia Mohammed, studerande vid Receptarieprogrammet, för projektet ”Syntetisering av en linker genom reduktiv aminering för optimerad detektion av prostatacancer”.

Vid Studentsymposiet utdelas även Medicinalrådet Per Manells pris ut för bästa presentation av examensarbete på avancerad nivå. Årets utmärkelse tilldelades Agnes Morén, studerande vid apotekarprogrammet, för presentation av projektet ”Identification and Structural Elucidation of Cannabinoid Metabolites in Horse Urine Using UHPLC-HRMS”. I Medicinalrådet Per Manells pris ingår en studieresa till Bryssel och branschorganisation European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

Agnes Morén erhåller Medicinalrådet Per Manells pris
Agnes Morén erhåller Medicinalrådet Per Manells pris

Ett stort grattis till Samia Mohammed och Agnes Morén för välförtjänta utmärkelser liksom till övriga studenter som erhöll hedersomnämnanden.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström prodekanAnja Sandström
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mathias Hallberg

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08