Studentsymposium med stor vetenskaplig bredd

2023-01-16

– Att genomföra mitt vetenskapliga fördjupningsprojekt har varit en oerhört lärorik upplevelse, konstaterar Rita Sabah, studerande vid Uppsala universitets Receptarieprogram och en av alla som presenterade sina examensarbeten vid Farmaceutiska fakultetens traditionsenliga Studentsymposium.

Studentsymposium vid Farmaceutiska fakulteten
Studentsymposium vid Farmaceutiska fakulteten

Fredag 13 januari genomförde Farmaceutiska fakulteten det traditionsenliga Studentsymposiet. Här får studenter vid Uppsala universitets Apotekar- och Receptarieprogram tillfälle att presentera sina vetenskapliga fördjupningsprojekt, och evenemanget samlade såväl familjemedlemmar som alumner och medarbetare vid fakulteten.

– För mig tillhör Studentsymposiet det akademiska årets absoluta höjdpunkter. Här tar vi del av all den expertis våra studenter tillskansat sig under grundutbildningen, och när jag går runt i salen kan jag inte låta bli att imponeras av den stora vetenskapliga bredd som bjuds. Både arbeten och presentationer är dessutom oerhört väl genomförda, och det är lätt känna stolthet över alla våra fantastiska studenter, konstaterar Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Studenterna har under höstterminen utfört fördjupningsprojekt vid lärosäten både inom och utanför Sveriges gränser, men det stora flertalet har valt att göra sitt arbete vid Farmaceutiska fakultetens forskningsmiljöer. En av dem är Rita Sabah, receptariestuderande, som i tester fastställt att Sandsoppar har förtjockningseffekt på mager mjölk och analyserat vilka substanser i svampen som orsakar dessa.

Rita Sabah, receptariestuderande
Rita Sabah, Receptarieprogrammet

– Jag hade hört mycket gott om handledarna vid forskargruppen i Farmakognosi vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, och med facit i hand har det varit en oerhört lärorik upplevelse. Innan jag började visste jag knappt något om Sandsoppar, men nu känner jag att det vore intressant att i framtiden få tillfälle att fortsätta utforska dess kemiska substanser.

Vid institutionen för läkemedelskemi har Alexander-Adnan Adnan Rajha, studerande vid Apotekarprogrammet, med datorberäkningar utforskat om en ny typ av molekyler kan fungera som komponenter i en kemisk reaktion. Han har därefter tillverkat molekylerna på laboratoriet och i tester visat att dessa fungerar lika bra som tidigare kända molekyler som använts för att utföra reaktionen.

Alexander-Adnan Adnan Rajha, apotekarprogrammet
Alexander-Adnan Adnan Rajha, Apotekarprogrammet

– Jag tar med mig många nya kunskaper, men också insikten hur mycket jag har kvar att lära i det här fältet som jag verkligen vill fortsätta att fördjupa mig i. Det har också varit mycket givande att ingå i en forskargrupp och följa deras processer, och mitt intresse för en framtida forskarutbildning har utan tvekan stärkts under terminen som gått.

I samband med Studentsymposiet delades Medicinalrådet Per Manells pris ut till bästa presentation av examensarbete. Årets utmärkelse tillföll Agnes Morén, studerande vid apotekarprogrammet, som belönas med en studieresa till Bryssel och branschorganisation European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

Agnes Morén, Apotekarprogrammet
Agnes Morén, Apotekarprogrammet
Jakob Rasch, alumn, lyssnar till presentation
Jakob Rasch, alumn, tar del av presentation

Presentation av poster

Fotografering av poster

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström prodekanAnja Sandström
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Magnus Alsne, Mikael Wallerstedt, Mathias Hallberg

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08