Vinnova lovordar SweDeliver i aktuell utvärdering

2022-12-01

SweDeliver får fortsatt höga betyg för sitt forskningsprogram och framgångsrika byggande av nätverk och kompetens för framtida läkemedelstillförsel. Denna gång från huvudfinansiären Vinnova som i en rapport betonar bland annat den effektiva samverkan som präglar kompetenscentret.

Forskare vid Orion Pharma
Vinnova framhåller styrkorna i SweDelivers omfattande nätverk

”Imponerande arbete och framsteg” lyder Vinnovas omdöme i en aktuell utvärdering av SweDelivers verksamhet. Extra guldstjärnor utdelas för det nationella kompetenscentrets ambitiösa vision och tydliga fokus på forskning och ny kunskap.

– Vi presenterade SweDelivers strategier, strukturer och långsiktiga mål, och jag uppfattade mötet med Vinnovas representanter som givande för båda parter. Utvärderingen görs i syfte att definiera linjer för SweDelivers kommande år, och vi tar med oss både bekräftelsen på att vårt center rör sig i rätt riktning och värdefulla råd för framtiden, konstaterar Christel Bergström, Centrumledare och professor i molekylär galenisk farmaci.

Vinnova framhåller även styrkorna i det omfattande nätverk centret etablerat: Dels i samarbetet mellan Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet och SweDelivers sexton företagspartners. Dels i interaktionen med andra akademiska forskningsmiljöer i framför allt Skandinavien och Australien. Att varje doktorand får handledning från både universitet och industri ses som ytterligare en bidragande faktor till den effektiva samverkan som präglar verksamheten.

Christel Bergström, Centrumledare
Christel Bergström, Centrumledare

– Att maximera utkomsten av Sveriges kompetenser inom läkemedelsfältet kräver samverkan, vilket var en av utgångspunkterna då vi började skissa på det som idag är SweDeliver. Nu har vi en gemensam arena där akademi och industri delar lika på ansvar och förmåner, och framför allt betraktar varandra som just partners – och resultaten kommer fortlöpande i form av publikationer och vetenskapliga framsteg vid centrets samtliga arbetspaket, säger Christel Bergström.

Rapporten konstaterar vidare att lanseringen av SweDeliver sammanföll med coronapandemin, ett faktum som kom att få stor betydelse för de många personliga mötesplatser centret initialt planerat för. Efter att restriktionerna lättat har SweDeliver genomfört bland annat en Retreat vid Nova Park liksom 2022 års mycket uppskattade Summit vid Gällöfsta konferens.

– Att vi äntligen kan mötas fysiskt genererar redan stora värden, och just nu förbereder vi ett flertal gemensamma forum för SweDelivers juniora forskare och partners. Vi har också inlett planeringen för en fortsättning då vår nuvarande finansiering upphör, och sjösätter inom kort en strategi för nyrekrytering av partners som kan tillföra relevant kompetens, men också bidra till att säkra centrets framtid på sikt. Rätt genomfört är jag övertygad om att SweDeliver kommer att spela en viktig roll i att avancera Sveriges redan starka position inom läkemedelstillförsel.

FAKTA SWEDELIVER

  • SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. 
  • SweDeliver bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och 16 industripartners.
  • Med ekonomiskt stöd från Vinnova utgör Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet centrumets akademiska nav.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professorChristel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Orion Pharma

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08