Vetenskapsområdet storsatsar på Första hjälpen till psykisk hälsa

2022-11-17

En undersökning vid Uppsala universitet visar att psykisk ohälsa är mer utbredd bland högskolestuderande än jämnåriga yrkesverksamma. Nu ska de Farmaceutiska och Medicinska fakulteterna ge varje medarbetare kunskap och verktyg att ge första hjälpen vid akuta psykiska kristillstånd.

Studentliv vid BMC
Studenter vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet

Psykiska sjukdomar är en snabbt accelererande utmaning för hela vårt samhälle. I Sverige beräknas var tredje kvinna och var femte man någon gång drabbas av ångestsjukdom. Varje dag tar fyra personer i vårt land sitt liv, antalet långa sjukskrivningar beroende på psykiatriska diagnoser ökar och upprepade rapporter visar hur studerande vid högskolor och universitet utgör en hårt drabbad grupp. Nyligen uppgav var femte tillfrågad student vid Uppsala universitet att deras studiesituation får dem att må psykiskt dåligt, och nu inleder Vetenskapsområdet för medicin och farmaci en omfattande kunskapssatsning på psykisk hälsa.

– Ambitionen är att samtliga medarbetare vid Farmaceutiska och Medicinska fakulteterna ska delta i kursen Första hjälpen till psykisk hälsa och få ökad kunskap om psykisk sjukdom och verktyg att ge stöd i akutsituationer till professionell hjälp når fram. Det liknar i viss mån de utbildningar i hjärt-lungräddning som många av oss redan gått, men statistik visar att sannolikheten att behöva hantera krissituationer kopplade till psykisk ohälsa är större, säger Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor vid Farmaceutiska fakulteten och utbildad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Inför det första kurstillfället har tretton personer samlats i en hörsal på Biomedicinskt Centrum. I detta initiala skede prioriteras kursadministratörer och studievägledare, två yrkesgrupper som är i daglig kontakt med fakulteternas tusentals studenter. I tolv timmar fördelade över fyra tillfällen får deltagarna lära sig att identifiera symtom på olika psykiska sjukdomstillstånd, hur de kan ingripa vid kriser och var professionell förstärkning finns att nå.

Vetenskapsrådets instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa
Tre av Vetenskapsrådets instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa

– Det här är en mycket värdefull satsning från Vetenskapsområdets sida. Som kursadministratör hamnar jag ofrånkomligt i situationer där studenter uttrycker ångest och i värsta fall att de inte vill leva längre. Att då ha kunskaper att tolka signaler och att hjälpa personen genom den mest akuta fasen är oerhört viktigt, och när jag hörde om den här kursen anmälde jag mig direkt, säger Sandra Bratt, kursadministratör vid Institutionen för läkemedelskemi.

Initiativet välkomnas även vid Uppsala universitets enhet för Studenthälsa som bland annat hjälper till vid problematik kopplad till stress, dåligt självförtroende och prestationsångest. Med de ökade behoven har Studenthälsan periodvis fått allt svårare att klara trycket, och Uppsala studentkårer driver sedan flera år frågan om stärkta insatser runt studenternas psykiska hälsa. I oktober 2022 arrangerade Studenthälsan Mental Health Week i syfte att uppmärksamma psykisk hälsa och välmående, och kunskapsbehoven finns överallt, menar Åsa Konradsson Geuken:

– Den utbredda okunskap som omger psykisk sjukdom genererar både rädsla och stigmatisering. Vi måste ta till oss att ingen är sin sjukdom och att personen som drabbats av psykisk sjukdom främst utgör en fara för sig själv. Det är också absolut nödvändigt att vi alla tar ansvar för hur vi uttrycker oss. Varje gång någon slänger ur sig ”är du schizo” eller ”jag känner mig lite adhd” urholkar vi begreppen, trampar på den som verkligen är drabbad och tillstånden förlorar sin värdighet. Efter fullgången kurs ska varje deltagare ha modet att fråga hur en krisande medmänniska mår, vara redo att lyssna till svaret och framför allt ha kompetensen att rycka in där det behövs.

FAKTA

  • Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa är planerad att genomföras två gånger per termin med tjugo deltagare per tillfälle.
  • Avsikten är att med tiden blanda yrkeskategorier, information kommer att skickas till berörda grupper.
  • Medarbetare som redan nu vill veta mer om utbildningen är välkomna att kontakta någon av Vetenskapsområdets fyra utbildade instruktörer.

MER INFORMATION

KONTAKT

Åsa Konradsson Geuken, UniversitetslektorÅsa Konradsson Geuken, Universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Asa.Konradsson-Geuken@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08