Richard Bergström och Siew Chai nya hedersdoktorer vid Farmaceutiska fakulteten

2022-10-21

Farmaceutiska fakulteten har utsett Richard Bergström, tidigare nationell vaccinsamordnare, och Siew Chai, Associate Professor vid Monash University, till hedersdoktorer. Promotionen äger rum i Uppsala Universitetsaula 27 januari 2023.

Richard Bergström och Siew Chai nya hedersdoktorer vid Farmaceutiska fakulteten
Nya hedersdoktorer: Richard Bergström och Siew Chai

Richard Bergström är apotekarutbildad vid Farmaceutiska fakulteten och har idag bred internationell erfarenhet från läkemedelssektorn, inom såväl myndigheter som stora företag och lobbyorganisationer. Under covid-19 pandemin var Richard Bergström Sveriges nationella vaccinsamordnare, en roll i vilken han var synlig, handlingskraftig och tydlig i sin kommunikation. Richard Bergström har under sin karriär behållit en nära kontakt med Uppsala universitet, framför allt med Farmaceutiska fakulteten och dess studentkår, och utsågs nyligen till Årets alumn 2022 vid Uppsala universitet.

– Min frus släkt och flera av våra goda vänner bor i Uppsala, så vi reser hit ganska ofta. Har jag tur hinner jag med ett besök på Läkemedelsverket och Farmaceutiska fakulteten, säger Richard Bergström som härnäst gästar Biomedicinskt Centrum redan 23 november i samband med att han ger årets alumnföreläsning.

Chai Lab, Monash University
Chai Lab, Monash University

Siew Chai är associate professor och verksam vid Biomedicine Discovery Institute, Monash University i Australien. Hon gjorde tidigt i sin karriär banbrytande insatser genom att identifiera den makromolekylära måltavlan för den endogena kognitionsförstärkaren angiotensin IV. En ny kunskap som öppnar för möjligheter till en helt ny form av läkemedel med tänkbar användning vid demenssjukdomar som Alzheimers. Förutom omfattande vetenskapliga publiceringar har Siew Chai flera patent. Sedan tio år pågår omfattande samarbeten mellan forskare vid Uppsala universitet och Chais forskargrupp.

– Jag kan bara konstatera att vår fakultet gör två mycket kloka val av hedersdoktorer. Både Richard Bergström och Siew Chai har framträdande roller i den internationella farmacin, och kan vi med utnämningarna befästa våra redan starka band till dem kommer det att tillföra stora värden till vår verksamhet, konstaterar Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

FAKTA

  • Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.
  • Varje fakultet utser sina respektive hedersdoktorer.
  • Ursprunget till hedersdoktoratet kommer från Uppsala där skalden P D A Atterbom – professor i estetik och modern litteratur – som promotor 1839 lyckades genomföra att en person utsågs till hedersmagister.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias HallbergMathias Hallberg, Dekan
Farmaceutiska fakulteten
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Regeringskansliet, Monash University

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08