ENABLE-2 utökar sin verksamhet med ett femte utvecklingsprogram

2022-10-07

Den nationella plattformen ENABLE-2 utökar sin projektportfölj med ett femte utvecklingsprogram i syfte att assistera Thioredoxin Systems AB i utvecklingen av deras EbsArgent-produkt.

logo

Antimikrobiell resistens är ett växande problem som av WHO definieras som ett av de tio största hoten mot den globala folkhälsan. Vetenskapsrådet har därför investerat 25 miljoner kronor i ENABLE-2, en nationell fortsättning på det europeiska samarbetet ENABLE som redan utvecklat flera antibakteriella läkemedelskandidater.

Anders Karlén, Faculty of Pharmacy & ENABLE-2
Anders Karlén, Farmaceutiska fakulteten & ENABLE-2

– Att möta utmaningen med antimikrobiell resistens kräver nya lösningar, och vi är glada över att kunna utforska helt nya bredspektrumprodukter som EbsArgent, en unik kemisk kombination som visar mycket lovande aktivitet mot ett brett spektrum av multiresistenta bakteriella patogener, säger Anders Karlén, koordinator för ENABLE-2 och professor vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

ENABLE-2 har i uppdrag att assistera små- och medelstora företag och akademiska forskningsmiljöer i att ta antibiotikaprojekt från tidig fas upp till en Lead deklarering. Med inkluderingen av Thioredoxin Systems-programmet utökar ENABLE-2 sin portfölj till fem program.

FAKTA

  • ENABLE-2 är en nationell plattform som erbjuder projektstöd vid utveckling av antibakteriella läkemedel.
  • ENABLE-2 finansieras med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.
  • Små och medelstora företag som får positiv utvärdering av ENABLE-2 kan ansöka om finansiering från Vinnova.
  • ENABLE-2 koordineras vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.
  • ENABLE initierades 2014 genom Innovative Medicines Initiative, ett samarbete mellan Europeiska kommissionen och den europeiska läkemedelsindustrin i syfte att ta en läkemedelskandidat hela vägen till test på människa. Vid projektets slut i oktober 2021 hade flera potentiella leads och kandidatmolekyler utvecklats och en kandidat genomgått fas I-studie med positivt utfall.

MER INFORMATION

KONTAKT

Elias ArnérElias Arnér, MD PhD, Styrelseledamot, Vetenskaplig rådgivare
Thioredoxin Systems AB
070 556 96 94, ea@txnsystems.com

Mohamad TakwaMohamad Takwa, PhD, Styrelseledamot, VD
Thioredoxin Systems AB
072-322 22 21, mt@txnsystems.com

Anders Karlén SWEAnders Karlén, koordinator, Professor
Farmaceutiska fakulteten
anders.karlen@ilk.uu.se

text: Magnus AlsneSusanna Thörnqvist, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08