ULLA Sommarskola 22 framgångsrikt kapitel i 30-årig tradition

2022-09-10

Efter fjolårets online-evenemang fick Farmaceutiska fakulteten äntligen välkomna en ny generation läkemedelsexperter till ULLA Sommarskola 2022, och arrangemanget belönas med höga betyg av de internationella gästerna.

ULLA-deltagare från Katholieke Universiteit Leuven
ULLA-deltagare från Katholieke Universiteit Leuven på plats i Uppsala

I juli välkomnade Farmaceutiska fakulteten 200 doktorander och 70 forskare från hela Europa till Uppsala och ULLA Sommarskola 2022. Konsortiet som samlar framtidens ledare inom den internationella farmacin firar i år sitt 30-årsjubileum, och vid den välbesökta invigningsceremonin i universitetsaulan minglade flera av ULLA-nätverkets grundare med betydligt yngre kollegor.

– Det är imponerande att en sammanslutning av det här formatet förblir aktivt och dessutom fortsätter att expandera efter så många år. Att som organisatör se initiativtagaren Lennart Paalzow prata med tillresta doktorander samtidigt som vi introducerar Universitetet i Genève till deras första ULLA Sommarskola är utan tvekan en speciell känsla, konstaterar Ulf Göransson, professor i farmakognosi.

Med rubriken Challenges and Opportunities in Drug Development tillhandahöll sommarskolan en mix av vetenskapliga kurser, postersessioner och sociala aktiviteter. För många utländska gäster var det gemensamma besöket i Stockholm och tillfället att ta del av Uppsalas nationsliv uppskattade inslag, men framför allt lovordades arrangemangen på Biomedicinskt centrum och det väl tilltagna utrymmet att knyta nya kontakter.

Quentin Laborde, doktorand
Quentin Laborde, inst. för farmaceutisk biovetenskap

– Efter två år med pandemi och restriktioner finns ett uppdämt behov av interaktion både inom och mellan lärosäten. Att då organisera en plattform där så många farmaceuter får tillfälle att mötas och diskutera sin forskning har varit en såväl givande som lärorik erfarenhet där jag flera gånger fått kliva ur min bekvämlighetszon och vidgat mina perspektiv, säger Quentin Laborde, doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Förberedelserna inför årets mötesplats inleddes redan under vintern och har väckt stort engagemang inom både Farmaceutiska fakulteten och hela ULLA-konsortiet, en uppslutning som bidrog till att arrangemanget kunde rulla i princip friktionsfritt från början till slut.

Matthew Rosenberg, doktorand, instit. för läkemedelskemi
Matthew Rosenberg, inst. för läkemedelskemi

– Den mest värdefulla erfarenheten jag tar med mig från arbetet med sommarskolan är att allt är möjligt så länge du kommunicerar tydligt och har människor i din närhet med rätt kompetens att rycka in där det behövs, något som förmodligen kan appliceras på alla faser av yrkeslivet, konstaterar Matthew Rosenberg, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi.

En väl genomförd sommarskola medför traditionellt värdefull good will för värdinstitutionen, och med årets framgångsrika mötesplats i backspegeln bedömer Ulf Göransson att Farmaceutiska fakulteten stärkt sin internationella rekryteringsbas, och framför allt att de egna doktoranderna lagt grunden till en möjlig framtida karriär utanför landets gränser.

– Personalen på campus menade att de aldrig tidigare upplevt en liknande stämning en sommarvecka på BMC, och att våra internationella gäster tar med sig en positiv bild av sin vistelse i Sverige är naturligtvis viktigt för både universitetet och Uppsala. För våra egna juniora forskare har sommarskolan gett en plattform i Europa och en tydlig bild av vilka universitet som är ledande inom farmacins olika discipliner. Det här är kort sagt en arena där vårt fält både bygger vidare på en viktig tradition och tar ut riktningen för en gemensam framtid.

FAKTA

  • ULLA-Sommarskola 2022 genomfördes 2–9 juli och arrangerades av Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
  • Konsortiet ULLA bildades 1992 av universiteten i Uppsala, Amsterdam, Leiden och London. Idag är ytterligare sex ledande farmaceutiska forskningsinstitut anslutna till nätverket.
  • Nätverkets primära syfte är att förbättra samarbetet inom utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna mellan medlemsuniversiteten.
  • För att stärka mervärdet av medlemsinstitutionernas samlade resurser anslår ULLA medel för utbyte av MSc-studenter, doktorander, postdoktorer och personal.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulf Göransson, ProfessorUlf Göransson, professor
Farmaceutiska fakulteten
ulf.goransson@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08