Uppsala universitet på plats 23 i världen inom Pharmacy & Pharmaceutical Sciences

2022-08-17

2022 års Academic Ranking of World Universities är klar. Uppsala universitet fortsätter klättra i kategorin Pharmacy & Pharmaceutical Sciences och når nu plats 23 i världen. ”Det är ännu ett kvitto på att vårt målmedvetna arbete ger resultat” säger Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Forskning pågår vid Farmaceutiska fakulteten

Academic Ranking of World Universities – ofta benämnd Shanghairankingen – har presenterat 2022 års ranking av världens universitet och hur de står sig i totalt 54 vetenskapliga discipliner. Uppsala universitet placerar sig på plats 89 i världen av totalt 5000 bedömda lärosäten. Sett till enskilda ämneskategorier utmärker sig Uppsala framför allt inom Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, där universitetet klättrar två ytterligare två steg och nu intar plats 23.

Mathias Hallberg, dekan, Farmaceutiska fakulteten
Mathias Hallberg, dekan, Farmaceutiska fakulteten

– Oavsett vilken vikt man lägger vid universitetsrankingar är höga placeringar kvitton på ett väl utfört arbete. Vår fakultet når stora framgångar i forskning och utlysningar. I höst lanserar vi Sveriges första masterprogram i biologiska läkemedel. Vi jobbar målmedvetet och i framgångsrik samverkan med Uppsala universitets medicinska fakultet. Att resultaten nu speglar sig i Shanghairankingen ger oss viktig inspiration för framtiden, säger Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Shanghairankingen väger i sin bedömning framför allt in forskningsrelaterade data, internationell samverkan och internationella utmärkelser. I den aktuella kategorin Pharmacy & Pharmaceutical Sciences rankas Uppsala universitet för närvarande strax framför, bland andra, Columbia University, Sorbonne och University of California, Los Angeles.

FAKTA UNIVERSITETSRANKINGAR

  • Jämför och rangordnar lärosäten i listor, ofta utifrån ett kvalitetsperspektiv.
  • Underlag kommer från olika typer av källor: officiell statistik, bibliometri, analyser via nätet etc.
  • Från dessa källor hämtas olika data och olika indikatorer vägs mot varandra och kombineras till en slutsiffra som kan presenteras som ett betyg eller mått på kvalitet hos ett visst universitet.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, dekan
Farmaceutiska fakulteten
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08