Nominera din kandidat till Scheelepriset 2023

2022-08-12

Senast 15 september kan du nominera din kandidat till Scheelepriset, Apotekarsocietetens vetenskapliga pris som tilldelas läkemedelsforskare vars upptäckter är av betydelse för läkemedelsutveckling och framtidens läkemedel.

Carl Wilhelm Scheele (1742-1786)
Carl Wilhelm Scheele (1742-1786)

Apotekarsocieteten delar vartannat år ut det vetenskapliga Scheelepriset till framstående läkemedelsforskare. Priset omfattar en medalj, ett diplom samt 250 000 kronor och ett särskilt Scheelesymposium arrangeras inom det ämnesområde där aktuell pristagare är verksam.

Senast 15 september 2022 kan du göra din nominering till Scheelepriset 2023. Med priset vill Apotekarsocieteten uppmärksamma forskare vars upptäckter är viktiga inom läkemedelsutveckling och läkemedelsforskning och kommer ha stor betydelse för framtidens läkemedel. Detta betyder dock inte att det behöver finnas färdiga läkemedel baserade på pristagarens upptäckter.

LÄS MER & NOMINERA

FAKTA

  • Scheele Award delas ut i syfte att lyfta aktuell läkemedelsforskning, bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden samt för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele.

KONTAKT

Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
PhD, Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se, 08–723 50 39

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08