Sök Apotekarsocietetens stipendier senast 31 oktober

2022-08-11

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för bland annat deltagande vid konferenser och kurser samt för post doc- eller forskningsvistelse utomlands. Du som studerar kan söka resebidrag för att göra examensarbete. Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2022.

Forskare på heltid, student eller kanske i planer på ett tillfälligt projekt? Nu utlyser Apotekarsocieteten flera stipendier. Du som är doktorand eller disputerad har möjlighet att söka stipendier för konferenser, kurser, forskningsvistelse eller post doc-vistelse. Du behöver inte vara apotekare, olika stiftelser har olika ändamål, och med en komplett ansökan finns stora chanser att få stöd!

Som knuten till ett universitet kan även du som arbetar utanför akademin söka stipendium för forskningsprojekt om apotekens bidrag för bättre läkemedelsanvändning. För studenter på grundnivå finns möjlighet att få resebidrag för examensarbete.

Utlysningen omfattar stipendier avseende aktiviteter med start efter 1 januari 2023. Stipendier är avsedda för enskilda individer. Vid många sökande prioriteras doktorander före yrkesverksamma/disputerade.

Vid likvärdiga ansökningar prioriteras medlemmar i Apotekarsocieteten. Medlemskap och betalning av detta för innevarande kalenderår ska vara registrerat sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2022.

MER INFORMATION & ANSÖK

KONTAKT

Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
PhD, Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se, 08–723 50 39

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08