De leder arbetet i fakultetens nya utskott för yrkesprogrammen

2022-06-30

– Med lanseringen av två programutskott ökar vi utrymmet att ge studenterna vid våra yrkesprogram bästa tänkbara utgångspunkt i sina framtida karriärer, konstaterar Fredrik Jernerén, nytillsatt ordförande i utskottet för receptarieprogrammet.

Fredrik Jernerén, Emma Lundkvist, Lisa Fredriksson Carreras och Jörgen Bengtsson.
Fredrik Jernerén, Emma Lundkvist, Lisa Fredriksson Carreras och Jörgen Bengtsson.

Farmaceutiska fakulteten lanserar med start höstterminen 2022 två programutskott som ska arbeta med fokus på apotekar- och receptarieprogrammen. Respektive utskott leds av en ordförande som – tillsammans med en samordnare och ytterligare tio ledamöter – ansvarar för bland annat uppföljning, planer och ärendehantering.

Fredrik Jernerén, Universitetslektor
Fredrik Jernerén, Universitetslektor

– Med utskotten skapar vi forum att ta oss an utvecklingsprojekt och frågor som tidigare saknat en naturlig hemvist vid vår fakultet. Att även studenterna är representerade i denna programövergripande verksamhet stärker vårt strategiska arbete med frågor som engagerar dem såväl som att ge alla studenter bästa tänkbara utgångspunkt i deras framtida karriärer, säger Fredrik Jernerén, nytillsatt ordförande i utskottet för receptarieprogrammet.

Utskotten svarar mot behov som uppstått i takt med Farmaceutiska fakultetens expanderande utbildningsverksamhet. Det senaste decenniet har nya masterprogram, fristående kurser och en kompletteringsutbildning introducerats, och att fakulteten nyligen reviderat sina apotekar- och receptarieprogram har medfört en markant ökning i antalet ärenden att hantera.

– Vi ska arbeta programnära samtidigt som vi blir beredande organ för fakultetens Kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär en förstärkning som genererar tydligare rollfördelning, ökat utrymme att säkra kvaliteten vid våra program och viktiga värden för både studenter och medarbetare, konstaterar Jörgen Bengtsson, ordförande i utskottet för apotekarprogrammet.

I utskotten förenar Farmaceutiska fakulteten representanter för lärarkår, studievägledning, kursadministration och studentgrupper. Med denna samlade bredd väntas de nya arenorna bana väg för såväl tydligare överblick som stärkt samverkan kring de två yrkesprogrammen.

Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt
Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt

– Jag tar med mig flera års erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, dels vid enheten för universitetspedagogik, dels i rollen som programsamordnare vid receptarieprogrammet. Det är sammanhang där jag konsekvent försökt implementera ett stärkt studentperspektiv, och med pågående organisationsförstärkning hoppas jag få tillfälle att i än större utsträckning synliggöra receptariernas unika profil och värde, säger Emma Lundkvist, samordnare i utskottet för receptarieprogrammet som nyligen erhöll Farmacevtiska Studierådets pris för studentinflytande.

Lisa Fredriksson Carreras, lärare i cellbiologi och idag engagerad i Professionell utveckling och färdighetsträning vid Farmaceutiska fakulteten (PUFF) liksom seminarierna för interprofessionellt lärande, tillträder rollen som samordnare i utskottet för apotekarprogrammet:

– Arbetet i utskotten är en mycket spännande utmaning där jag mest av allt ser fram emot att jobba nära studenterna för att se till att de får ut så mycket som möjligt av sin utbildning och att göra dem redo för arbetsmarknaden!

MER INFORMATION

KONTAKT

Jörgen Bengtsson, UniversitetslektorJörgen Bengtsson, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
Jorgen.Bengtsson@farmaci.uu.se

Lisa Fredriksson Carreras, UniversitetsadjunktLisa Fredriksson Carreras, Universitetsadjunkt
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Lisa.Fredriksson@farmbio.uu.se

Fredrik Jernerén, UniversitetslektorFredrik Jernerén, Universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Fredrik.Jerneren@farmbio.uu.se

Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt

Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt
Institutionen för farmaci
Emma.Lundkvist@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, photo: Farmaceutiska fakulteten m fl

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08