Flera nya publiceringar av SweDelivers juniora forskare

2022-06-21

Under våren och försommaren har Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq, Ann-Sofie Persson, Maryam Tofiq och flera andra juniora forskare vid SweDeliver publicerat resultat som tillför värdefull kunskap till forskning om läkemedelstillförsel.

Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq, Ann-Sofie Persson och Maryam Tofiq, SweDeliver
Staffan Berg, Vahid Forooqi Motlaq, Ann-Sofie Persson och Maryam Tofiq, SweDeliver

I artikeln Impact of Intestinal Concentration and Colloidal Structure on the Permeation-Enhancing Efficiency of Sodium Caprate in the Rat, analyserar Staffan Berg, doktorand i SweDeliver arbetspaket Oral läkemedelstillförsel, hur permeationsförstärkaren natriumkaprat (C10) påverkar intestinal upptagning av makromolekyler.

Staffan Berg studie

Resultaten, som tyder på att optimal förbättring av intestinal upptagning av makromolekyler sannolikt kräver höga (≥100 mM) initiala C10-koncentrationer i tarmen, liksom att koncentration såväl som totaldos av C10 är viktiga parametrar, är publicerade i Molecular Pharmaceutics, vol. 19, 2022.


Vahid Forooqi Motlaq, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, har publicerat artikeln Dissolution mechanism of supported phospholipid bilayer in the presence of amphiphilic drug investigated by neutron reflectometry and quartz crystal microbalance with dissipation monitoring i tidskriften Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, volym 10, 2022.

Vahid Forooqi Motlaq studie

I den aktuella studien tydliggör Vahid Forooqi Motlaq styrkan i att kombinera neutronreflektometri och mikrovåg av kvartskristall med spridningsövervakning. Resultaten tillför även ny kunskap om processer vid membranpenetrering, vilka är relevanta vid studier av terapeutiska effekter av AMT-natrium- (och kalium)kanalblockering och slutlig upplösning av fosfolipider av amfifila läkemedel.


I artikeln Tabletability and compactibility of α-lactose monohydrate powders of different particle size. I. Experimental comparison, jämför Ann-Sofie Persson två typer av parametrar som representerar kompakteringsprofil och potential att skapa tabletter av en serie a-laktosmonohydratpulver vars partikelstorlek sträcker sig från cirka 3,5 till 203 µm.

Ann-Sofie Persson studie

Resultaten tyder på att parametrar för komprimering samt potential att omforma till tabletter tillsammans ger en beskrivning av ett pulvers komprimeringsegenskaper. Artikeln är publicerad i tidskriften Pharmaceutical Development and Technology.


Maryam Tofiq undersöker i studien Effect of excipient properties and blend ratio on the compression properties of dry granulated particles prepared from microcrystalline cellulose and lactose de effekter ett systematiskt varierat förhållande mellan en plast (mikrokristallin cellulosa) och ett sprött material (kristallint α-laktosmonohydrat) har på kompressionsegenskaper hos torra granulerade partiklar.

Maryam Tofiq studie

I artikeln, publicerad i tidskriften Powder Technology, vol. 399, 2022, drar Maryam Tofiq slutsatsen att granulernas sammansättning, mikrostruktur och packningsdensitet avgör deras kompressionsegenskaper, däremot är granulstorlek och arbetshärdning av primära partiklar utan betydelse.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Astra Zeneca, SweDeliver

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08