De får Farmacevtiska studentkårens pedagogiska priser 2022

2022-06-15

– Att få Studierådets pris för studentbemötande ger viktig inspiration, säger Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi, som tillsammans med Emma Lundkvist och Malin Nilsson Broberg erhåller Farmacevtiska Studentkårens pedagogiska priser 2022.

Björn Wettermark, Emma Lundkvist och Malin Nilsson Broberg
Emma Lundkvist, Malin Nilsson Broberg och Björn Wettermark

Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt vid Institutionen för farmaci, erhåller Studierådets pris för studentinflytande. Emma Lundkvist är idag samordnare för receptarieprogrammet med ett stort engagemang för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt
Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt

– Jag känner mig hedrad över att motta Farmacevtiska Studentkårens pedagogiska pris, och att få utmärkelsen för just studentinflytande värmer extra och ger en positiv bekräftelse på att studenterna ser och uppskattar det studentperspektiv jag försöker lyfta i de sammanhang jag verkar i, säger Emma Lundkvist, som med start höstterminen 2022 blir samordnare i Farmaceutiska fakultetens nya programutskott med ansvar för bland annat uppföljning, planer och ärendeberedning vid receptarieprogrammet.

Malin Nilsson Broberg, doktorand i analytisk farmaceutisk kemi, erhåller Studierådets pedagogiska pris för sina insatser som seminarieledare och laborationshandledare vid kursen Läkemedelsanalys på Apotekarprogrammet. Studierådet framhåller i sin motivering Malins förmåga att med välplanerade seminarier och utmärkt pedagogik förklara och även besvara studenternas alla frågor utan att de upplever stress att inte hinna med.

Malin Nilsson Broberg, doktorand
Malin Nilsson Broberg, doktorand

– Jag är otroligt glad att ta emot Studierådets pedagogiska pris. Som förhållandevis nyexaminerad apotekare har jag alltid uppskattat engagerade lärare som håller högt i tak och låter studenterna fördjupa sig, ställa frågor på alla nivåer och verkligen ta till sig informationen. Min egen pedagogiska styrka är nog främst att ta in studenternas kunskapsnivå och anpassa min undervisning så att alla hänger med. Och framför allt tycker jag att det är väldigt roligt att undervisa, och att som nu få blanda det med min forskning är verkligen en perfekt kombination, säger Malin Nilsson Broberg.

Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi, tilldelas Studierådets pris för studentbemötande. Tillsammans med Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci, leder Björn två nyetablerade forskningsmiljöer vid Farmaceutiska fakulteten som tillsammans ska visa vägen till bättre läkemedelsanvändning.

Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi
Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi

– Att arbeta vid ett universitet med bred forskning och utbildning och en farmaceutisk fakultet vars samlade kompetens omfattar hela läkemedelskedjan är svårslaget. Vi har fått ett varmt mottagande, men för att som ny miljö integreras fullt ut måste vi synliggöra de värden vi för med oss. Initialt har vi ägnat stor kraft åt utbildningsinsatser, och ser redan hur intresset ökar bland studenterna att göra master- och fördjupningsprojekt inom våra respektive ämnen, och att få Studierådets pris för studentbemötande ger naturligtvis viktig inspiration, säger Björn Wettermark.

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Emma Lundkvist, Malin Nilsson Broberg och Björn Wettermark till mycket välförtjänta priser som delades ut vid Farmacevtiska Studentkårens Kårmöte 30 maj.

MER INFORMATION

KONTAKT

Emma Lundkvist, Universitetsadjunkt
Institutionen för farmaci
emma.lundkvist@farmaci.uu.se

Malin Nilsson Broberg, Doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
malin.broberg@ilk.uu.se

Björn Wettermark, Professor
Institutionen för farmaci
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Farmaceuvtiska Studentkåren m fl

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08