Välkommen att bidra till insamling för Medicinalrådet Per Manells pris

2022-06-01

I sex år har Medicinalrådet Per Manells pris gett Farmaceutiska fakultetens studenter möjlighet att bekanta sig med den Europeiska läkemedelsbranschen. Nu har du möjlighet att bidra till en insamling för prisets fortlevnad. Alla – privatpersoner, företag och organisationer – är välkomna att bidra, ingen donation är för liten!

Per Manell vid utdelning av Medicinalrådet Per Manells pris
Per Manell (1948-2022) vid utdelning av Medicinalrådet Per Manells pris

År 2017 instiftades Medicinalrådet Per Manells pris i syfte att uppmärksamma bästa presentation av ett fördjupningsprojekt vid Farmaceutiska fakulteten. Pristagaren erhåller resa och uppehälle i samband med en studieresa, vilket hittills inneburit att studenter vid Farmaceutiska fakulteten fått möjlighet att besöka bland annat EFPIA i Bryssel och WHO i Geneve.

– Priset bekostades personligen och generöst av Per Manell, en av Farmaceutiska fakultetens klarast lysande alumner med ett stort och uppriktigt engagemang i våra utbildningar och studenter. När Per den 4 mars gick ur tiden förlorade läkemedelssektorn en betydelsefull förnyare, och Uppsala universitet kommer att minnas en fantastisk eldsjäl och alltid lika uppskattad gäst vid prisceremonierna, säger Anja Sandström, prodekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Mathias Hallberg och Anja Sandström, Farmaceutiska fakulteten
Mathias Hallberg och Anja Sandström

Per Manells pris fyller idag en viktig roll i att erbjuda Uppsalas farmacistudenter en möjlighet att vidga sina perspektiv och bekanta sig med läkemedelsbranschen på ett Europeiskt plan. För att priset ska fortleva har en insamling initierats till vilken alla – privatpersoner, företag och organisationer – är välkomna att bidra. Målet är att samla in 300 000 kronor, och initiativet fick en fick en flygande start då Martin Belin, Kristofer Klerfalk, Joakim Soderberg och Linn Mandahl gemensamt skänkte 133 000 kronor.

– Vi vid Farmaceutiska fakulteten uppskattar verkligen detta otroliga initiativ kring ett pris som engagerar så många: Alumner och lärare arbetar sida vid sida med det gemensamma målet att synliggöra studenterna presentationer. Att priset nu ser ut att leva vidare i Pers Manells anda – och det på ett sätt som påminner oss om Pers omvittnade generositet – är direkt fantastiskt och bidrar även till fortsatt starka band mellan fakulteten och våra alumner, konstaterar Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

FAKTA

  • Välkommen att donera ditt bidrag via Farmaceutiska studentkåren:
  • Swish: 123 526 9428
  • Konto: 6513 – 892 847 131

PER MANELL (1948-2022)

Per Manell skrev in sig vid Uppsala universitet på 1960-talet då han inledde sina studier till apotekare. Efter examen fortsatte Per sin bana vid Farmaceutiska fakulteten som lärare i socialfarmaci innan han rekryterades till Socialstyrelsens läkemedelsavdelning där han med tiden blev medicinalråd. Under en lång och framgångsrik karriär uträttade Per Manell flera avgörande pionjärinsatser för att implementera IT i läkemedelsområdet, bedrifter för vilka han erhöll bland annat utmärkelsen Årets Farmaceut 1985 och Rune Lönngren-priset 2008.

MER INFORMATION

Martin BelinMartin Belin
martin.belin@cocreationhealth.se
070-288 17 63

Text: Magnus Alsne, foto: Farmaceutiska fakulteten, Mikael Wallerstedt, CoCreation Health

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08