Farmaceutiska fakulteten promoverar åtta nya doktorer

2022-05-20

Onsdag 25 maj genomför Uppsala universitet vårterminens andra doktorspromotion. Farmaceutiska fakulteten promoverar åtta nya doktorer som alla tillfört viktig kunskap inom en rad läkemedelsrelaterade ämnen. Välkommen att följa ceremonin på plats eller online.

På slaget 07.00 onsdag 25 maj avfyras traditionsenlig kanonsalut i Slottsbacken då Uppsala universitet genomför den likaledes traditionsenliga vårpromotionen. Efter två år med digitala promoveringar är doktorer och publik åter välkomna till Uppsala universitetsaula. Naturligtvis kan du som inte har möjlighet att närvara på plats ta del av promotionen online via www.uu.se.

Farmaceutiska fakulteten promoverar denna dag åtta nya doktorer som tillfört viktiga resultat och ny kunskap inom en rad läkemedelsrelaterade ämnenfrån hur stress och alkohol påverkar ungas beteende till behandlingar mot läkemedelsresistent tuberkulos. Fakulteten vill gratulera er alla till ett mycket väl utfört vetenskapligt arbete. Vi vill samtidigt ta tillfället i akt att uppmärksamma våra tre jubeldoktorer som promoverades år 1972: Conny Bogentoft, Hans Selander och Hans Sievertsson.

Nya doktorer vid Farmaceutiska fakulteten

Ceder, Mikaela. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap: Characterization of Novel Solute Carriers in Humans, Mice and Flies: Solute Carriers in a Broad and Narrow Perspective

Engen, Karin. Institutionen för läkemedelskemi: Inhibitors Targeting Insulin-Regulated Aminopeptidase (IRAP): Identification, Synthesis and Evaluation

Erngren, Ida. Institutionen för läkemedelskemi: Analytical method development in liquid chromatography- mass spectrometry based metabolomics

Lundberg, Stina. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap: Adolescent behavior: Links to early-life stress and alcohol in male and female rats

Pirttilä, Kristian. Institutionen för läkemedelskemi: Development of analytical methods for the determination of the small molecule component of complex biological systems

Rinne, Sara Sophie. Institutionen för läkemedelskemi: Affibody-Based Molecular Imaging and Targeted Therapy of HER3-Expressing Cancer

Sara Rinne, nybliven doktor vid Farmaceutiska fakulteten.
Sara Rinne, nybliven doktor vid Farmaceutiska fakulteten

Tanneau, Lénaïg. Institutionen för farmaci: Pharmacokinetic, efficacy and safety modeling of new treatments against drug-resistant tuberculosis

Vallianatou, Theodosia. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap: Advanced Mass Spectrometry Imaging in Neuropharmacology

FAKTA VÅRPROMOTION 25 MAJ 2022

  • 07:00 Kanonsalut, Slottsbacken
  • 08:00 Klockringning, Uppsala domkyrka
  • 12:00 Doktorspromotion i Universitetsaulan (Platserna skall vara intagna 11:45)

MER INFORMATION

KONTAKT

Backlund, Anders
prodekan, utbildning på forskarnivå
070-2779279, anders.backlund@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08