Farmaceutiska fakulteten redo för ULLA Sommarskola 22

2022-05-11

I början av juli välkomnar Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet doktorander och forskare från hela Europa till ULLA Sommarskola 2022, en unik upplevelse som samlar framtidens ledare inom internationell farmaci.

ULLA Sommarskola 22 arrangeras i Uppsala

2-9 juli bryts semesterlugnet vid Uppsala Biomedicinskt Centrum av ULLA Sommarskola 2022. Ett evenemang som tar över 250 doktorander och medarbetare från de tio partneruniversiteten i ULLA European University Consortium for Pharmaceutical Sciences till Uppsala för en vecka fylld med farmaci och festiviteter.

"Med över 40 kurser som täcker ett brett spektrum av ämnen och leds av experter från hela Europa har studenterna möjlighet att både delta i fortsättningskurser inom sina intresseområden och doppa tårna i något helt nytt och att bygga upp sina allmänna kunskaper inom läkemedelsforskning, säger Lindon Moodie, docent och representant för arrangörskommittén.

ULLA Sommarskola arrangeras vartannat år av ett partneruniversitet i ULLA-nätverket, och utgör idag en etablerad och uppskattad tradition bland Europas farmaceutiska doktorandutbildningar. Årets möte markerar dessutom 30-årsjubileet av ULLA-konsortiets grundande.

"30 år med ULLA och 29 år med sommarskolor är verkligen en beundransvärd bedrift. Flera av dem som bidragit till konsortiet från första början kommer till Uppsala för att närvara vid öppningsceremonin i Universitetsaulan, och vi hoppas verkligen att alla med intresse av framtidens farmaci tar möjligheten att hjälpa oss fira detta tillfälle, säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi.

Sommarskolan 2022 lanserade nyligen ett imponerande utbud av kurser inom årets fokus: Challenges and Opportunities in Drug Development (Utmaningar och möjligheter inom läkemedelsutveckling). I verksamheten ingår även, bland mycket annat, postersessioner, vetenskapliga tävlingar och ett studiebesök på Cytiva.

– Vi möter mycket positiv respons inom Uppsala universitet. Många kurser kommer att ledas av team vid Farmaceutiska fakulteten, och med uppmaningen att införliva både bas och spets i undervisningen, erbjuder Sommarskolan ett fantastiskt tillfälle att visa upp all den fantastiska forskning som pågår vid Uppsala Biomedicinska Centrum, konstaterar Lindon Moodie.

Parallellt förbereder en grupp doktorander ett brett utbud sociala aktiviteter, en viktig del av ULLA Sommarskola som säkerställer att de internationella gästerna både lär sig och har roligt. Det sociala programmet är ännu inte presenterat, men ambitionerna är högt ställda.

– Att delta i internationella konferenser tillhör det bästa med att vara doktorand. Det är ett intensivt umgänge som kan leda till livslånga vänskaper och samarbeten, och vi har gett våra doktorander fria händer att visa Uppsala och regionen från dess absolut bästa sida, och jag är säker på att vi i juli kommer att genomföra en unik sommarskola som tillför viktiga värden till både tradition och framtid, säger Ulf Göransson.

FAKTA

  • ULLA-Sommarskola 2022 genomförs 2–9 juli och arrangeras av Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
  • Konsortiet ULLA bildades 1992 av universiteten i Uppsala, Amsterdam, Leiden och London. Idag är ytterligare sex ledande farmaceutiska forskningsinstitut anslutna till nätverket.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulf Göransson, Professor
Farmaceutiska fakulteten
ulf.goransson@farmbio.uu.se

Lindon Moodie Biträdande universitetslektorLindon Moodie, Docent
Farmaceutiska fakulteten
lindon.moodie@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2024-04-08